Próba sygnalizacji alarmowej

W dniach 14 ? 15 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE ? SAREX 18/II. W ramach treningu w dniach 14?15 listopada między godziną 9.00 a 15.00 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie miasta i województwa.

W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:- akustyczny modulowany sygnał alarmowy trwający 3 minuty ? ?ogłoszenie alarmu?- akustyczny ciągły sygnał alarmowy trwający 3 minuty ? ?odwołanie alarmu? Info: UM