Zmarł Stanisław Wiącek, były wiceprezydent Tarnobrzega

Stanisław Wiącek miał 77 lat. Był radnym rady miasta czterech kadencji w latach 1994 – 2010. W 1998 r. pełnił funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta. 

Działacz społeczny. Współinicjator kilku ważnych inwestycji na terenie miasta, m.in. budowy placu B. Głowackiego i Szkoły Podstawowej nr 9. Od 1994 r. prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej przy parafii O.O. Dominikanów. Prowadził świetlicę terapeutyczną dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi i  wychowawczymi. Wspierał również działalność charytatywną na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Mokrzyszowie. W 2018 r. uhonorowany tytułem Zasłużony Tarnobrzeżanin.

Info: UM