Zapal Świeczkę Jędrusiowi

Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im/ Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” zaprasza do udziału w kolejnej edycji akcji „Zapal Świeczkę Jędrusiowi”.

Spotkanie odbędzie się 9 stycznia o godz. 17:00, w 76 rocznicę śmierci Władysława Jasińskiego ps. „Jędruś” pod pomnikiem „Jędrusiów”, na placu 1000-lecia.