Co się w mieście buduje

Komentarze do aktualności. Podziel się informacją, dodaj temat do dyskusji.
rider2019
Posty: 20
Rejestracja: 22-07-2019 16:04

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: rider2019 » 27-07-2020 19:33

jednopoziomowy

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 16289
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 28-07-2020 22:11

Zamknięta ul. Mickiewicza od Sikorskiego do Orląt Lwowskich

W związku z modernizacją drogi powiatowej P1110R w Tarnobrzegu kolejnym etapem robót związanym z układaniem warstwy ścieralnej jezdni na całej szerokości ulicy w km 0+000 do km 1+221 w dniu 29 lipca 2020 r. konieczne jest całkowite zamknięcie ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Wł. Sikorskiego i Wisłostrada do skrzyżowania z ulicą Siarkowa i Orląt Lwowskich.

Układanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na ulicy Mickiewicza na w/w odcinku będzie realizowane w godzinach od 17.00 do 4.00. nad ranem. W dniu 30 lipca 2020 r. zostanie przywrócony dotychczasowy ustalony ruch jednokierunkowy na ulicy Mickiewicza.

Zmiany w organizacji ruchu zakładają brak możliwości skrętu w prawo z ulicy Wisłostrada oraz brak możliwości skrętu w lewo z ulicy Władysława Sikorskiego w wyłączoną z ruchu ulicę Mickiewicza. Oznakowanie związane z czasowym wyłączeniem z ruchu ulicy Mickiewicza od strony skrzyżowania z ulicą Wł. Sikorskiego i Wisłostradą oraz ulicy Mickiewicza (odcinek drogi wojewódzkiej) będzie ustalony wprowadzonym czasowym oznakowaniem na poszczególnych wlotach skrzyżowania zapewniając bezpieczeństwo ruchu oraz informując o sposobie przejazdu przez skrzyżowanie z wyłączeniem z dotychczasowego ruchu jednokierunkowego ulicy Mickiewicza.

Za wszelkie utrudnienia w związku z powyższym przepraszamy i życzymy bezpiecznej jazdy.

Info: UM

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 16289
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 30-07-2020 22:38

Rok temu znakowaliśmy w Zwierzyńcu pomniki przyrody, a już w tym roku 15 z nich usuwamy z listy.
Ochrona ściągnięta jest z 15 dębów o wysokości ponad 30 metrów, największy z nich ma 3,5 metra średnicy. Zniesienie pomników przyrody wynika z przeprojektowania obwodnicy i właśnie dlatego info pojawia się właśnie w tym wątku. Przy okazji poznajemy parę szczegółów.

UCHWAŁA NR XXXI/333/2020
Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zniesienia pomników przyrody
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:
§ 1 .
1 ) Znosi się 8 pomników przyrody oznaczonych numerami: 105; 106; 107; 108; 109; 110; 113 i 114 – łącznie 15 drzew pomnikowych z działki nr ewid. 742/11 obręb 12-Tarnobrzeg, obejmującej „Las Zwierzyniec”, ustanowionych Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr XIII/117/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2 ) Zniesienie pomników przyrody następuje z uwagi na konieczność realizacji inwestycji celupublicznego.
§ 2 .
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.
§ 3 .
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Potański


UZASADNIENIE
W dniu 29 maja 2019 r. Rada Miasta Tarnobrzega Uchwałą Nr XIII/117/2019, ustanowiła 62 pomniki przyrody na terenie „Lasu Zwierzyniec” w Tarnobrzegu, obejmujące 170 najbardziej okazałych drzew. Równolegle z pracami mającymi na celu powołanie w/w pomników przyrody w okresie lutymaj 2019 r. prowadzone było zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”, w części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji. Na etapie powołania przedmiotowych pomników przyrody nie została stwierdzona kolizja dotycząca ich lokalizacji w odniesieniu do zakresu oddziaływania w/w zadania.
W trakcie dalszych prac projektowych, które miały zapewnić odpowiednią funkcjonalność projektowanej obwodnicy miasta, a także właściwy poziom skomunikowania wszystkich części miasta, w dniu 17.07.2019 r. przyjęto ostateczne rozwiązanie projektowe połączenia ul. Marii Curie Skłodowskiej z drogą obwodową. Powyższe rozwiązanie techniczne zwiększyło obszar oddziaływania inwestycji, w tym również w obrębie działki nr ewid. 742/11, obejmującej „Las Zwierzyniec”, na której zgodnie z Uchwałą Nr XIII/117/2019 ustanowiono pomniki przyrody.

Powyższe rozwiązanie zostało przyjęte z uwagi na konieczność zapewnienia właściwego połączenia komunikacyjnego. Droga boczna od ul. Marii Curie Skłodowskiej – poprzez przejazd przez tory kolejowe i połączenie z ul. Zakrzowską stanowi na tym odcinku jedyne połączenie komunikacyjne pomiędzy osiedlami Serbinów i Piastów, a osiedlem Mokrzyszów – głównie na potrzeby użytkowania przez mieszkańców Tarnobrzega działek rolnych. Biorąc pod uwagę, iż projektowana obwodnica powoduje przecięcie w/w odcinka drogi bocznej od ul. Marii Curie Skłodowskiej, koniecznym było połączenie przedmiotowej drogi bocznej z projektowaną obwodnicą, a także wykonanie właściwego połączenia drogi serwisowej (po lewej stronie obwodnicy) z istniejącym układem komunikacyjnym – w taki sposób, aby pojazdy wyjeżdżające z drogi serwisowej posiadały możliwość skrętu w lewo i bezpośredniego przejazdu przez projektowane rondo w kierunku osiedla Mokrzyszów.

Przyjęcie takiego rozwiązania technicznego stanowić będzie połączenie komunikacyjne osiedli Serbinów i Piastów z osiedlem Mokrzyszów, a w szczególności zabezpieczy mieszkańcom możliwość dojazdu do nieruchomości gruntowych, które z uwagi na przebieg obwodnicy zostały pozbawione połączenia z ul. Zakrzowską poprzez istniejącą sieć dróg.

Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody, dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Projekt uchwały, wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody – pomnika przyrody – następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

W przedmiotowym przypadku wystąpiła przesłanka konieczności realizacji inwestycji celu publicznego, bez możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem znak:
WPN.623.19.2020.AM.2 z dnia: 08.07.2020 r. uzgodnił projekt przedmiotowej uchwały.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 16289
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 31-07-2020 07:25

Nasadzenia wzdłuż Sikorskiego na Dzikowie plewi właśnie ekipa 8 pań.

olekko
Posty: 1209
Rejestracja: 25-05-2005 19:13

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: olekko » 31-07-2020 11:07

Otworzono oferty na remont Sikorskiego x Wyszyńskiego x Zwierzyniecka, najtańsza oferta to milion mniej niż środki zabezpieczone (2,8 mln vs 3,8 mln).

Nie znam się, ale może rzeczywiście trzeba robić wszystko żeby ten przetarg na obwodnicę ogłosić jak najszybciej? Zdaje się że firma projektująca jakieś opóźnienie znowu notuje.

zbyry
Posty: 462
Rejestracja: 13-06-2019 20:49

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: zbyry » 31-07-2020 13:06

Jeśli dobrze pamiętam, to NW24 podawało, że w połowie lipca br. miało być wszystko gotowe z drogą obwodową.

Awatar użytkownika
norweski_leśny
Posty: 289
Rejestracja: 16-07-2017 13:22

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: norweski_leśny » 31-07-2020 14:34

Ja już od jakiegoś czasu mówiłem o tym aby ogłosić przetarg od nowa. Poprzedni był ogłaszany w samym środku górki inwestycyjnej, gdzie ceny osiągały niesamowite wielkości.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 16289
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 31-07-2020 21:23

Mamy materiał TVL o pracach nad Jeziorem Tarnobrzeskim:Mamy również serię przetargów na dokumentację na krótkie, ale zaniedbane ulice:
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
1/ „Przebudowa ulicy Rusinowskiego”;
2/ „Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu (łącznik ulicy Dekutowskiego z ulicą Sienkiewicza)”;
3/ „Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu"
4/ „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże”.
5/ „Przebudowa ulicy Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi”.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 16289
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 07-08-2020 21:58

Trwają prace nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Prezydent Dariusz Bożek razem z naczelnikiem Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa Barbarą Trzeciak oraz kierownikiem budowy z firmy PBI Łukaszem Machowskim, doglądali postępujące prace nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Nadal trwają tu zakrojone na szeroką skalę inwestycje budowlane.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Przebieg prac na ulicy Plażowej

Na dzisiaj na ulicy Plażowej zostały wykonane roboty rozbiórkowe związane z usunięciem nawierzchni bitumicznej na całym odcinku. Wykonane jest odhumusowanie. Dokonano rozbiórki połowy nawierzchni z płyt betonowych. Wykonano ciąg oświetleniowy oraz kanalizację teletechniczną wraz z pracami towarzyszącymi (połowa zakresu). Trwa wykonanie zabezpieczeń kolizji energetycznych. Wykonano połowę robót ziemnych w bilansie wykop nasyp pod kształtowanie korpusu drogi oraz ciąg pieszo-rowerowy. Ulepszono także podłoże na powyższym zakresie ciągu drogi oraz ciągu pieszo-rowerowym.

Kolejno warstwę podbudowy z kruszywa łamanego oraz pierwszej warstwy nawierzchni bitumicznej drogi. Kolejnym etapem prac będzie rozbiórka dalszego odcinka z płyt i wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne.

Przebieg prac na ulicy Żeglarskiej

Na ulicy Żeglarskiej wykonano rozbiórkę nawierzchni bitumicznej w 100% zakresu, zaś 60% zakresu kolektora kanalizacji deszczowej.

Rozpoczęto prace ziemne pod kształtowanie korpusu drogowego oraz ciągu pieszo-rowerowego od ul. Siarkowej w kierunku Mariny. Kolejne planowane roboty to elementy kanalizacji deszczowej, przykanaliki niezbędne do wykonania przy kontynuacji robót drogowych.

Warto podkreślić, że prace drogowe na ul. Żeglarskiej są uzależnione od branży kanalizacji, dlatego też postęp robót drogowych jest mało zauważalny w stosunku do ul. Plażowej, na której nie wykonuje się elementów sieci wodno-kanalizacyjnej.

Inne prace nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Dodatkowo wykonano stan surowy czterech budynków gastronomicznych, jednego budynku dla służb czyli policji oraz ratownictwa medycznego oraz jednego budynku toalet publicznych. W kolejnym tygodniu wykonawca przystąpi do budowy budynku toalet publicznych, którego fundament zlokalizowany jest przy parkingu ulicy Plażowej.

W dwóch budynkach gastronomicznych i budynku dla służ zakończone są roboty instalacyjne tj. instalacja elektryczna i instalacja wodno-kanalizacyjna, kolejny etap prac w tych budynkach to zabudowa ścian.

Do wszystkich wznoszonych budynków wykonane zostały instalacje wodno-kanalizacyjne. Wykonano kanalizację deszczową na dwóch parkingach – zaawansowanie robót jest na poziomie 90%. Na parkingu przy ulicy Żeglarskiej wykonano nawierzchnię bitumiczną – ilość miejsc parkingowych wyniesie 169. Na parkingu przy ulicy Plażowej wykonano utwardzenie pod masę bitumiczną. Przy ulicy Żeglarskiej przystąpiono do wykonania utwardzenia terenu i posadowienia krawężników pod ciągi piesze przy budynkach. Wykonano wszystkie roboty ziemne w zakresie instalacji. Zamawiający wybrał armaturę do budynków użyteczności publicznej, płytki ceramiczne oraz okładzinę zewnętrzna (deskę kompozytową) dla budynków. Po pierwszej połowie sierpnia w budynkach zostaną zamontowane okna i witryny okienne. Wykonano także fundamenty dla trzech altan.

Info/fot:UM

zbyry
Posty: 462
Rejestracja: 13-06-2019 20:49

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: zbyry » 08-08-2020 08:23

Wzorem kabaretu sprzed lat, a dlaczego bez ka-ka-kasku? :-) widzę wzdłuż Sikorskiego kopki wyplewione. Nie wiem kto, ale chwali się. Ładnie zrobione.

bobtga
Posty: 57
Rejestracja: 16-11-2013 18:05

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: bobtga » 08-08-2020 09:13

Około 8 pań codziennie od samego rana męczy się z tymi chwastami

nikto
Posty: 62
Rejestracja: 04-01-2018 10:01

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: nikto » 08-08-2020 20:05

Wydaje mi się, że do zimy nie zdążą

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 16289
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 09-08-2020 21:47

Dziś tam przejeżdżałem i idzie im całkiem sprawnie. Widać to nie tylko po wyskubanych nasadzeniach, ale również po licznych kupach chwastów zostawionych wzdłuż chodnika. Dopiero po tym widać ile to jest roboty i ile udało się oczyścić. A chwasty zakładam niebawem znikną, chyba że to pomysł na rozproszone kompostowanie. Byłyby mniejsze koszty dla miasta. Akurat wczoraj widziałem w Lublinie na trawniku między blokami wielką pryzmę ściętej trawy i drobnych gałązek. Wyglądało jak kompost, podobno leży od wielu miesięcy.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 16289
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 10-08-2020 13:32

Mamy kolejny przetarg, tym razem na przedłużeniu kończonego remontu ulicy Mickiewicza:
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orląt Lwowskich”

Awatar użytkownika
adriano
Posty: 139
Rejestracja: 10-04-2009 13:02

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: adriano » 10-08-2020 15:37

Na Geoportal miasto przygotowało 19 działek w Mokrzyszowie na sprzedaż, gdzie można poczytać kiedy będą w sprzedaży ? Jak wygląda zakup takiej działki od miasta, czy jest przetarg ?

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 16289
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 10-08-2020 15:44

Raczej przetarg, bo było wiele tego typu przetargów. Co do terminu najlepiej pytać w urzędzie, ale teraz ciężko się tam dostać osobiście.

Awatar użytkownika
Dzanek
Posty: 1040
Rejestracja: 08-10-2004 19:53

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: Dzanek » 10-08-2020 15:52

adriano pisze:
10-08-2020 15:37
Na Geoportal miasto przygotowało 19 działek w Mokrzyszowie na sprzedaż, gdzie można poczytać kiedy będą w sprzedaży ? Jak wygląda zakup takiej działki od miasta, czy jest przetarg ?
Informacja o przetargach pojawia się na BIPie w dziale "Komunikaty i ogłoszenia". Działki sprzedawane są na przetargach ustnych w UM. W pierwszej kolejności pojawia się z tego co pamiętam wykaz i prawo pierwokupu dla osób wskazanych w ustawie . Sama procedura to wpłacenie wadium i udział w aukcji.

Pewnie pytasz o te działki tutaj: http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/_gAllery ... agdowa.pdf
Ostatnio zmieniony 11-08-2020 09:27 przez Dzanek, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
adriano
Posty: 139
Rejestracja: 10-04-2009 13:02

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: adriano » 10-08-2020 21:37

Dokładnie te, dzięki

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 16289
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 11-08-2020 12:08

Pamiętacie jak jeszcze niedawno Prezydent tłumaczył, że nie wie kto miałby plewić nasze nasadzenia i w jaki sposób pokryć tego koszty? Sytuacja znacząco się zmieniła, może nawet na dobre. Okazuje się, że roczna pielęgnacja roślin była w umowie z głównym wykonawcą (plandeki może też?).
– Zdaniem prawników, pielęgnacja roślin objęta jest roczną gwarancją ze strony wykonawcy. Został on o tym poinformowany, czekamy na odpowiedź. Póki co, miasto płaci za wypielenie chwastów firmom, które wygrały przetargi na taką usługę, ale koszty ostatecznie powinien ponieść wykonawca projektu. Jeżeli się na to nie zgodzi, spotkamy się w sądzie – mówi Piotr Pawlik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta w Tarnobrzegu.
https://tyna.info.pl/wielkie-plewienie-w-tarnobrzegu/

Dawid_tbg
Posty: 260
Rejestracja: 13-06-2004 02:07

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: Dawid_tbg » 11-08-2020 20:12

Adminie, mam coraz większe wrażenie że pewni ludzi w magistracie nie panują nad tym co się dzieje. W końcu w sprawie plewienia nasadzeń był rozpisany przetarg (na szczęście nie udany) a co by było gdyby jednak firma została wyłoniona i setki tysięcy złotych by tam poszły, a jak widać było to w ramach projektu.
Za takie rzeczy smutni panowie pukają do drzwi o 6 rano i zakładają srebrne bransoletki.

ODPOWIEDZ