Co się w mieście buduje

Komentarze do aktualności. Podziel się informacją, dodaj temat do dyskusji.
Awatar użytkownika
karas
Posty: 1241
Rejestracja: 05-06-2004 15:58

Co się w mieście buduje

Post autor: karas » 19-12-2017 00:40

"Wczoraj poczytałem sobie odpowiedzi na pytania zainteresowanych budową obwodnicy. Nie znam się na budowlance, ale czytając odpowiedzi zamawiającego, które w większości brzmią "Zamawiający nie posiada" wydaje mi się, że oferent ponosi ogromne ryzyko, bo tak naprawdę ma załatwić wszystko od głupiej mapki, po wyburzenie budynków należących do pkp. Do tego obowiązuje dość ciasny termin.

Może być tak, że oferty sporo przekroczą to 50 milionów. Polecam poczytać na ebipie, ponad 70 pytań - fajna lektura."
Ostatnio zmieniony 19-12-2017 00:40 przez karas, łącznie zmieniany 1 raz.
Karaś

alek
Posty: 1288
Rejestracja: 09-09-2014 21:57

Co się w mieście buduje

Post autor: alek » 19-12-2017 09:10

"Czytałem kilka dni temu i najbardziej zaskoczyło mnie pytanie 29 a raczej odpowiedź do niego
29. Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu projektowanej drogi. PFU określa kategorię ruchu drogi jako KR4, natomiast załącznik branży drogowej do PFU wskazuje na konieczność przyjęcia konstrukcji nawierzchni co najmniej KR6.
Odpowiedź:
KR4
Pachnie to koleinami po 3 latach eksploatacji. Co do ceny nie mam złudzeń , że wystaczy 50 mln. Będzie jak ze skrzyżowaniem Mickiewicza-Wislostrada. Trzeci a może nawet już czwarty przetarg do unieważnieniaEdytowany przez alek o 19-12-2017 - 08:11. "
Ostatnio zmieniony 19-12-2017 09:10 przez alek, łącznie zmieniany 1 raz.

lakers
Posty: 104
Rejestracja: 10-12-2014 23:05

Co się w mieście buduje

Post autor: lakers » 19-12-2017 10:40

"Przecież o to dokładnie chodzi, Kiełb udaje, że chce coś zrobić, a później zwala winę na złych wykonawców, że takie ceny wysokie dali. Prawda jest taka, że w wyniku zaniechania wszelkich reform nie ma już na nic pieniędzy. Budżet się nie dopina, a tu wybory w przyszłym roku i trzeba parę dróżek, siłowni i placyków zabaw po osiedlach porobić. Już nie mówię o drodze obwodowej, bo to bajki są za 50 mil ale gdzie skrzyżowanie z Wisłostradą, gdzie obiecana Orląt Lwowskich, o takich drogach jak Słowackiego, Moniuszki, Mickiewicza (od UM do Wisłostrady), obiecane drogi na strefie, czy skrzyżowaniu przy Shellu nie wspomnę. Będziemy mieli po tej kadencji gigantyczne zapóźnienia infrastrukturalne."
Ostatnio zmieniony 19-12-2017 10:40 przez lakers, łącznie zmieniany 1 raz.

dino
Posty: 1216
Rejestracja: 02-09-2016 15:08

Co się w mieście buduje

Post autor: dino » 19-12-2017 10:47

"Jest ciekawie. Biorąc pod uwagę, że wszystko zostało zrzucone na Wykonawcę - również nieprzewidziane niespodzianki - 50 milionów może nie wystarczyć zważywszy, że wspomniana wyżej przebudowa wylotowego skrzyżowania nie może dojść do skutku.

2. Czy Zamawiający dysponuje opracowaniami branżowymi dla przedmiotowego zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.
Dokumentacja projektowa będzie realizowana przez wykonawcę.

3. Czy Zamawiający dysponuje WWiORB odnośnie przebudowy sieci wodociągowej? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.
Nie dysponuje

4. Czy Zamawiający dysponuje WWiORB odnośnie przebudowy kanalizacji sanitarnej? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.
Nie dysponuje

5. Czy Zamawiający dysponuje WWiORB odnośnie przebudowy sieci ciepłowniczej? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.
Nie dysponuje

6. Czy Zamawiający dysponuje WWiORB odnośnie przebudowy kanalizacji deszczowej? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.
Nie dysponuje

7. Czy Zamawiający dysponuje WWiORB odnośnie przebudowy urządzeń melioracyjnych? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie
Nie dysponuje

8. Czy Zamawiający dysponuje WWiORB odnośnie budowy zbiorników retencyjnych otwartych i podziemnych? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.
Nie dysponuje

10. Czy Zamawiający posiada warunki zarządców cieków dot. zabezpieczenia lub wykonania umocnień istniejących cieków? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.
Nie dysponuje

11. Czy Zamawiający posiada uzgodnione ilości zrzucanych wód deszczowych do naturalnych odbiorników / cieków? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.
Nie posiada

12. Czy Zamawiający posiada wstępne zgody zarządców sieci na zrzut wód deszczowych do istniejącej kanalizacji? Jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie.
Nie posiada

13. Czy zakres Oferty obejmuje budowę/przebudowę/zabezpieczenie sieci ciepłowniczej w okolicy km 2+725?
Tak

23. Czy Zamawiający może udostępnić oferentom posiadane warunki techniczne / uzgodnienia dla przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz teletechnicznych?
Odpowiedź w pytaniu nr 1

29. Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu projektowanej drogi. PFU określa kategorię ruchu drogi jako KR4, natomiast załącznik branży drogowej do PFU wskazuje na konieczność przyjęcia konstrukcji nawierzchni co najmniej KR6.
KR4

37. Czy na etapie koncepcji przeprowadzono Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oraz czy zdaniem Zamawiającego rozwiązania sytuacyjne przedstawione w koncepcji są poprawne pod względem Audytu BRD?
Ewentualne przeprowadzenie audytu BRD leży po stronie wykonawcy

38. Prosimy o potwierdzenie, że dla całości Przedmiotu Zamówienia wszelkie zmiany wynikające z nie wykazanych kolizji w zakresie instalacji i infrastruktury, których Oferenci nie są wstanie określić na etapie przetargu na podstawie Dokumentacji Zamawiającego, będą powodowały zwiększenie Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej? Oferenci nie są bowiem w stanie dokonać właściwej wyceny robót o których nie posiadają wiedzy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przedmiot Zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Odpowiedź:
Nie. Wszelkie ustalenia dotyczące wysokości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia zostały określone w § 4 projektu umowy .


48. Czy możliwe jest przyjęcie innej konstrukcji nawierzchni tj. innych grubości poszczególnych warstw, niż wskazane jest to w Załączniku 1.4.1 ? branża drogowa wykazując, że nie pogorszy to parametrów i trwałości projektowanej nawierzchni?
TAK

54. W związku z kolizją planowanej obwodnicy z budynkami należącymi do PKP w ok. 2+530 str.P oraz brakiem uzgodnień dotyczących rozbiórki tych budynków (pismo IZDKd ? 505 -49/2016 z dnia 16.05.2016 r.) prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozwiązać zmianę przebiegu obwodnicy. Lokalizacja przebiegu pod istniejącą estakadą uniemożliwia przesunięcie trasy w sposób nie powodujące konieczności rozbiórki budynków należących do PKP.
Odpowiedź w pytaniu nr 36. czyli:

Pozyskanie niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji oraz ew odstępstw jest po stronie wykonawcy. Jednocześnie dokumentacja ma być zgodna z wymaganiami i zapisami decyzji środowiskowej oraz PFU.

64. Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktury Wykonawcy pomimo dodatkowego wezwania skierowanego przez Wykonawcę w terminie jednego miesiąca od chwili upływu terminu na zapłatę faktury. (30 + 30 dni) pytanie - ?Wnosimy o zmianę zapisu aby w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego powyżej 14 dni GW miał prawo do wstrzymania prac a w przypadku opóźnienia powyżej 30 dni prawo do odstąpienia od umowy.?
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


KR4 przewiduje ruch od 336 do 1 000 osi obliczeniowych 100 kN na dobę. To za mało (!!!) jak na potrzeby "obwodnicy"!!!


3. Nacisk osi składowej, z zastrzeżeniem ust. 4, nie może przekraczać przy odległości od sąsiedniej bliższej osi składowej:
1) do 1,20 m - 57,5 kN,
2) powyżej 1,20 m do 1,30 m - 65,0 kN,
3) powyżej 1,30 m - 72,5 kN.
4. Pojazd, którego nacisk osi pojedynczej przekracza wielkości określone w ust. 1, lecz nie przekracza 100 kN, a dla osi napędowej pojazdu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b), przy zastosowaniu kot bliźniaczych 115 kN, oraz pojazd, którego nacisk osi składowej przekracza wielkości określone w ust. 3, może uczestniczyć w ruchu na:
- drogach krajowych oznaczonych numerami jednocyfrowymi i dwucyfrowymi, z wyłączeniem dróg wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
- odcinkach dróg krajowych oznaczonych numerami trzycyfrowymi, ze znakami z obrzeżem składającym się z białych i czarnych kwadratów, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
- odcinkach dróg oznaczonych znakami zakazu wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 100 kN,
- drogach leżących w ciągu dróg wymienionych w pkt 1 - 3 oraz na trasach regularnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych miast.
5. Nacisk osi składowej pojazdu, o którym mowa w ust. 4, nie może przekraczać przy odległości od sąsiedniej bliższej osi składowej:
1) do 1,10 m - 57,5kN,
2) powyżej 1,10 m do 1,20 m - 65,0 kN,
3) powyżej 1,20 m do 1,30 m - 72,5 kN,
4) powyżej 1,30 m, z zastrzeżeniem pkt 5 - 80,0 kN,
5) powyżej 1,30 m, przy osi podwójnej, dla osi napędowej - 100,0 kN, pod warunkiem że łączny nacisk nie przekracza 160,0 kN.Edytowany przez dino o 19-12-2017 - 10:06. "
Ostatnio zmieniony 19-12-2017 10:47 przez dino, łącznie zmieniany 1 raz.
Dożyliśmy czasów, kiedy lekarz nas nie przyjmie, ponieważ możemy być chorzy,

Awatar użytkownika
karas
Posty: 1241
Rejestracja: 05-06-2004 15:58

Co się w mieście buduje

Post autor: karas » 19-12-2017 10:57

"Właśnie o tym piszę, że moim zdaniem wykonawca bierze ryzyko za pracę swoją i nie swoją. Trochę jak wycenić wesele nie wiedząc ile osób będzie zaproszonych ..."
Ostatnio zmieniony 19-12-2017 10:57 przez karas, łącznie zmieniany 1 raz.
Karaś

globo
Posty: 145
Rejestracja: 20-01-2016 19:17

Co się w mieście buduje

Post autor: globo » 19-12-2017 11:20

"
lakers pisze:Przecież o to dokładnie chodzi, Kiełb udaje, że chce coś zrobić, a później zwala winę na złych wykonawców, że takie ceny wysokie dali. Prawda jest taka, że w wyniku zaniechania wszelkich reform nie ma już na nic pieniędzy. Budżet się nie dopina, a tu wybory w przyszłym roku i trzeba parę dróżek, siłowni i placyków zabaw po osiedlach porobić. Już nie mówię o drodze obwodowej, bo to bajki są za 50 mil ale gdzie skrzyżowanie z Wisłostradą, gdzie obiecana Orląt Lwowskich, o takich drogach jak Słowackiego, Moniuszki, Mickiewicza (od UM do Wisłostrady), obiecane drogi na strefie, czy skrzyżowaniu przy Shellu nie wspomnę. Będziemy mieli po tej kadencji gigantyczne zapóźnienia infrastrukturalne.
E tam .Na piłkarzyków pieniądze sa.Co tam inwestycje.Piłkarzyki to dopiero inwestycja."
Ostatnio zmieniony 19-12-2017 11:20 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz.

mariano
Posty: 983
Rejestracja: 10-06-2017 12:55

Co się w mieście buduje

Post autor: mariano » 19-12-2017 11:22

"Karas - jak Ci płacą za dźwięk, to wiesz, jak to wycenić prawda? Uwielbiam Twoje posty, bo są puste jak balon...Jest zamówienie - wykonawca musi to skosztorysować, przeliczyć na roboczo - godziny, poszukać oszczędności, załatwić formalności do PFU (nawet nie wiesz, jak to wygląda, ale ok). Wszędzie tak jest, ale nie w Twoim umyśle. Poczytaj sobie przetargi z wawy, krk, może coś do Ciebie dotrze."
Ostatnio zmieniony 19-12-2017 11:22 przez mariano, łącznie zmieniany 1 raz.

manukun
Posty: 15
Rejestracja: 30-08-2017 23:53

Co się w mieście buduje

Post autor: manukun » 19-12-2017 17:42

"A kto ma ponieść koszty usunięcia sieci, której nie ma w papierach ani dokumentach planistycznych? Wykonawca? To samo dotyczy niespodzianek geo- czy hydrologicznych."
Ostatnio zmieniony 19-12-2017 17:42 przez manukun, łącznie zmieniany 1 raz.

mariano
Posty: 983
Rejestracja: 10-06-2017 12:55

Co się w mieście buduje

Post autor: mariano » 19-12-2017 21:46

"Gdzie Ty tam masz sieci koło lasu? Najgorszy jest odcinek przy PKP - ale w dokumentacji geodezyjnej masz wszystko. A jak nie ma naniesione to jest to wina właściciela sieci i to on ma pokryć koszty a nie wykonawca. Czy ktoś się zastanowił kiedyś, dlaczego szalet jest drogi, skrzyżowanie droższe itd? Odpowiem - koszty pracy. Brakuje rąk do pracy - a nawet Ukraińcy nie chcą pracować niżej, jak 25-30 zł za godzinę. Czemu koszty wysokie - bo 500+ (nie mówię, że to jest całkowicie zły program) i inne cuda. Pieniądze kiedy były planowane to 2014 rok. Stoi tuż za progiem 2018... i inflacja. Myślicie że Stalowej wystarczy? Że inne miasta nie mają podobnych problemów? Mają. Chyba, że zrobimy ekrany dźwiękoszczelne dzikom i sarnom, jak w Mielcu :-) Oczywiście, że my żyjemy w kraju, gdzie bez zgody urzędu, organizacji ekologicznych i innych nie da się normalnie nic zbudować ani załatwić i to jest przykre...

A co do innych pytań, po to się robi PFU."
Ostatnio zmieniony 19-12-2017 21:46 przez mariano, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 15940
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 19-12-2017 22:09

"
mariano pisze:Czy ktoś się zastanowił kiedyś, dlaczego szalet jest drogi, skrzyżowanie droższe itd? Odpowiem - koszty pracy.
O tym akurat cały artykuł tu napisałem. Szalety są tak drogie, bo ktoś wymyślił żeby je obić łupkiem naturalnym Cabrera, co pociąga za sobą dużo dodatkowych kosztów, oprócz samego drogiego materiału. Dopiero niedawno prezydent przyznał przy okazji ścianki że to był wymysł konserwatora, tak jakby w naszej okolicy stosowano tradycyjnie czarne łupki na elewacjach i dachach...

A propos - łupek na ruszcie już się układa.
Taka przewaga nad tynkiem że na mrozie można pracować."
Ostatnio zmieniony 19-12-2017 22:09 przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.

td
Posty: 497
Rejestracja: 20-12-2010 17:37

Co się w mieście buduje

Post autor: td » 20-12-2017 10:02

"
Dopiero niedawno prezydent przyznał przy okazji ścianki że to był wymysł konserwatora
Wątpliwe, żeby konserwator mógł wybierać nateriał wykończeniowy do budowanego od zera budynku."
Ostatnio zmieniony 20-12-2017 10:02 przez td, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
karas
Posty: 1241
Rejestracja: 05-06-2004 15:58

Co się w mieście buduje

Post autor: karas » 20-12-2017 10:23

"
Karas - jak Ci płacą za dźwięk, to wiesz, jak to wycenić prawda? Uwielbiam Twoje posty, bo są puste jak balon...Jest zamówienie - wykonawca musi to skosztorysować, przeliczyć na roboczo - godziny, poszukać oszczędności, załatwić formalności do PFU (nawet nie wiesz, jak to wygląda, ale ok). Wszędzie tak jest, ale nie w Twoim umyśle. Poczytaj sobie przetargi z wawy, krk, może coś do Ciebie dotrze.
Krzysiu pójdź do lekarza ... Jeżeli się znamy, to zanim zaczniesz mnie obrażać to warto się przedstawić. Bo rozumiem, ze mnie znasz wiedząc co robię. No chyba, że brak odwagi jak to bywa najczęściej.Edytowany przez karas o 20-12-2017 - 09:26. "
Ostatnio zmieniony 20-12-2017 10:23 przez karas, łącznie zmieniany 1 raz.
Karaś

mariano
Posty: 983
Rejestracja: 10-06-2017 12:55

Co się w mieście buduje

Post autor: mariano » 20-12-2017 14:08

"Nie jestem żaden Krzyś. Przecież sam pisałeś o tym...to że jestem świeżym użytkownikiem nie oznacza że nie czytałem go wcześniej."
Ostatnio zmieniony 20-12-2017 14:08 przez mariano, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
karas
Posty: 1241
Rejestracja: 05-06-2004 15:58

Co się w mieście buduje

Post autor: karas » 20-12-2017 15:13

"
mariano pisze:Nie jestem żaden Krzyś. Przecież sam pisałeś o tym...to że jestem świeżym użytkownikiem nie oznacza że nie czytałem go wcześniej.
Zapomniałeś napisać kim jesteś. Nie musisz tu, możesz na priv. No chyba że się wstydzisz."
Ostatnio zmieniony 20-12-2017 15:13 przez karas, łącznie zmieniany 1 raz.
Karaś

globo
Posty: 145
Rejestracja: 20-01-2016 19:17

Co się w mieście buduje

Post autor: globo » 20-12-2017 16:10

"Bardzo proszę admina o usuniecie tych przepychanek słownych.Przypominam ze to forum o ty co sie w mieście dzieje a nie kącik zapoznawczy.Mnie kiedy pokazuje różnicę pomiędzy Tarnobrzegiem a innymi miastami natychmiast sie usuwa bo Tarnobrzeg nie wypada w tych porównaniach najlepiej.Edytowany przez globo o 20-12-2017 - 15:10. "
Ostatnio zmieniony 20-12-2017 16:10 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz.

jamWilhelm
Posty: 786
Rejestracja: 30-04-2005 04:18

Co się w mieście buduje

Post autor: jamWilhelm » 20-12-2017 16:33

"tylko, że tutaj nikt nie łechce się z innego nika :]"
Ostatnio zmieniony 20-12-2017 16:33 przez jamWilhelm, łącznie zmieniany 1 raz.

globo
Posty: 145
Rejestracja: 20-01-2016 19:17

Co się w mieście buduje

Post autor: globo » 20-12-2017 16:36

"Prosze admina o rerakcje"
Ostatnio zmieniony 20-12-2017 16:36 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz.

bzyczek
Posty: 757
Rejestracja: 23-08-2004 22:57

Co się w mieście buduje

Post autor: bzyczek » 20-12-2017 17:20

"
globo pisze:Bardzo proszę admina o usuniecie tych przepychanek słownych.Przypominam ze to forum o ty co sie w mieście dzieje a nie kącik zapoznawczy.Mnie kiedy pokazuje różnicę pomiędzy Tarnobrzegiem a innymi miastami natychmiast sie usuwa bo Tarnobrzeg nie wypada w tych porównaniach najlepiej.Edytowany przez globo o 20-12-2017 - 15:10.
Nie usuwa a przenosi do innego tematu.
Już sobie nie schlebiaj, że jesteś cenzurowany i dyskryminowany z w/w powodów, bo mijasz się z prawdą."
Ostatnio zmieniony 20-12-2017 17:20 przez bzyczek, łącznie zmieniany 1 raz.
bzyczek

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 15940
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 20-12-2017 19:48

"
td pisze:Wątpliwe, żeby konserwator mógł wybierać nateriał wykończeniowy do budowanego od zera budynku.
Zobacz od 5:35, prezydent wyraźnie mówi, że łupek był nie jego pomysłem, ale konserwatora, bo szalety niestety są w strefie pod jego "opieką".Wątek chłopaków uważam za zakończony, bo przechodzą, zakładam, z dyskusją na priv.
Globo - zamiast cenzurować Ciebie wyróżniłem w szczególny sposób, zakładając specjalnie wątek na takie porównania."
Ostatnio zmieniony 20-12-2017 19:48 przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.

dino
Posty: 1216
Rejestracja: 02-09-2016 15:08

Co się w mieście buduje

Post autor: dino » 21-12-2017 09:17

"Dzisiaj za 2 godziny upływa termin składania ofert na budowę "obwodnicy"..."
Ostatnio zmieniony 21-12-2017 09:17 przez dino, łącznie zmieniany 1 raz.
Dożyliśmy czasów, kiedy lekarz nas nie przyjmie, ponieważ możemy być chorzy,

ODPOWIEDZ