Znamy Listę Projektów Do BO2020

Dział forum z komentarzami do aktualności
Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 15509
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: admin » 09-09-2019 22:02

Obrazek

Znamy już wyniki weryfikacji projektów złożonych w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Mieszkańcy złożyli łącznie 30 wniosków, w tym 7 w kategorii projektów dużych, których szacunkowy koszt przewyższał kwotę 10 tys. zł, oraz 23 w kategorii projektów małych, których koszt szacunkowy wynosi nie więcej niż 10 tys. zł.

Największym złożonym projektem dużym jest wniosek obejmujący całe miasto i związany jest z rozbudową oświetlenia miejskiego. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, pieszych i kierujących pojazdami. Koszt szacunkowy zadania opiewa na 1 411 tys. zł. Ogromny projekt realizowany byłby we wszystkich osiedlach Tarnobrzega. Projekt ten konkurował będzie z mniejszymi projektami, w tym z projektem dotyczącym wykonania dokumentacji i jednego odwiertu na potrzeby pozyskania wód siarczkowych na kwotą ponad 551 tys. zł, boiskami do siatkówki i piłki nożnej nad jeziorem na kwotę ponad 215 tys. zł., oraz renowacją placu zabaw przy Przedszkolu nr 5, renowacją kamiennego krzyża i najniżej wycenionym w kategorii dużych projektów, wnioskiem związanym z budową alejki edukacyjnej w schronisku dla zwierząt na kwotę 90 tys. zł.

Najwięcej projektów wpłynęło na projekty małe. Nie było w tej kategorii ograniczeń związanych z obszarem miasta. Większość opiewa na maksymalną kwotę 10 tys. zł, a najtańszym projektem w tej kategorii okazał się projekt dotyczący poszerzenia chodnika przy ul. Warszawskiej na osiedlu Wielowieś, wynoszący 9 800 zł.

Wszystkie złożone projekty poddane zostały analizie, zrealizowanej przez pracowników magistratu. Wnioski muszą być zgodne z wymaganiami formalnymi, trybem i zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta regulującej proces przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Weryfikacji podlegała kalkulacja kosztów oraz działki i nieruchomości, na których wnioskodawcy proponują realizację swoich pomysłów inwestycyjnych. Sprawdzeniu podlegały także kwestie naruszania praw osób trzecich, w szczególności praw własności lub praw autorskich, zgodność złożonych projektów z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg. Zanalizowano także problem generowania kosztów eksploatacji danego projektu. Zgodnie z uchwałą nie mógł on przekroczyć połowy wartości całego projektu w danym roku. Ważną kwestią był wymóg spełnienia kryterium ogólnodostępności zrealizowanego zadania. Złożony projekt nie mógł także jednoznacznie wskazywać na jego wykonawcę oraz jego realizacja musi być możliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

W wyniku weryfikacji złożonych projektów negatywną ocenę otrzymały dwa z nich. Pierwszy to projekt z kategorii dużych, który dotyczy remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej. Wniosek nie otrzymał pozytywnej rekomendacji z uwagi na to, że realizowany miałby zostać na działkach nienależących do gminy Tarnobrzeg. Drugi negatywnie zweryfikowany projekt to projekt mały. Zakłada on wykonanie jedynie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Ks. A. Burdy. Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta składane wnioski nie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wykonania projektu, bez jego wykonania.

Wnioskodawcom, których projekty zostały zweryfikowane negatywnie przysługuje odwołanie do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Autorzy projektów pisma odwoławcze mogą składać do prezydenta w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników weryfikacji, a więc do 16 września br. Po rozpatrzeniu wszystkich wniesionych odwołań, do publicznej wiadomości podana zostanie lista projektów, na które będą głosować mieszkańcy Tarnobrzega. Poznamy ją do dnia 20 września.

Zgodnie z harmonogramem głosowanie, w którym wybierać będziemy jeden projekt duży i trzy projekty małe, odbędzie się w dniach od 30 września do 5 października. Natomiast jego wyniki poznamy do 11 października. Zwycięskie projekty, które uzyskały największą liczbę głosów mieszkańców (do wyczerpania puli środków przypadających na daną kategorię projektów) staną się częścią budżetu miasta Tarnobrzega na 2020 rok.

Tarnobrzeski Budżet Obywatelski na rok 2020
Lista Projektów Zaopiniowanych Pozytywnie i Negatywnie

Liczba złożonych projektów:
a) Projekty małe (do 10 000 zł): 23
b) Projekty duże (powyżej 10 000 zł): 7

Projekty zaopiniowane pozytywnie.

I. Projekty małe:

L….. Tytuł projektu
1. Projekt nr 1: ,,Altanka śmietnikowa ażurowa zamykana na klucz z podbudową z kostki brukowej”.
2. Projekt nr 2: ,,Remont małej Sali i zaplecza socjalnego Domu Osiedlowego”.
3. Projekt nr 3: ,,Rozbudowa parkingu przy ul. Kościelnej (os. Sobów)”.
4. Projekt nr 4: ,,Doposażenie budynku osiedlowego, altany i renowacja – Osiedle Nagnajów”.
5. Projekt nr 5: ,,Doświetlenie ulic Ziołowa, Ziołowa Boczna”.
6. Projekt nr 6: ,,Poszerzenie chodnika przy jezdni ul. Warszawskiej”.
7. Projekt nr 7: ,,Czyszczenie i pogłębianie stawu na os. Wielowieś”.
8. Projekt nr 8: ,,Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla – I Etap”.
9. Projekt nr 9: ,,Budowa altany”.
10. Projekt nr 10: ,,Poprawa funkcjonalności i estetyki wokół stawu przy stadionie w Mokrzyszowie”.
11. Projekt nr 11: ,,Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu ,,Serbinów” – ul. M. Dąbrowskiej (przy Szkole Podstawowej Nr 10) oraz ul. J. Matejki.
12. Projekt nr 12: ,,Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu ,,Serbinów” – ul. E. Kwiatkowskiego oraz ul. Zwierzyniecka”.
13. Projekt nr 13: ,,Łączy nas sport – Rozbudowa siłowni przy ul. Kopernika”.
14. Projekt nr 14: ,,Brama wjazdowa wraz z furtką na Dębową Polanę w Zakrzowie”.
15. Projekt nr 16: ,,Chodnik nad Mokrzyszówką (osiedle Sobów)”.
16. Projekt nr 17: ,,Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Domu Osiedlowego w Tarnobrzegu – Osiedlu Miechocin”.
17. Projekt nr 18: ,,Relaks na terenach zielonych Skalna Góra – „Lasek Buloński”.
18. Projekt nr 19: ,,Zakup i montaż krzesełek plastikowych”.
19. Projekt nr 20: ,,Montaż tablic ekspozycyjnych”.
20. Projekt nr 21: ,,Uzupełnienie małej infrastruktury na Placu Górnika”.
21. Projekt nr 22: ,,Doposażenie placu zabaw”.
22. Projekt nr 23: ,,Wykonanie altany ogrodowej na placu osiedlowym”.
II. Projekty duże:

L… Tytuł projektu
1. Projekt nr 1: ,,Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim”.
2. Projekt nr 2: ,,Kompleks boisk do sportów plażowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim”.
3. Projekt nr 3: ,,Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu” – zmodernizowanie istniejącego placu zabaw oraz uatrakcyjnienie otoczenia Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu”.
4. Projekt nr 4: ,,Renowacja kamiennego krzyża, montaż kamery monitoringu, budowa miejsc parkingowych przed bramą Zamku Dzikowskiego – Plac Górnika”.
5. Projekt nr 5: ,,Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto”.
6. Projekt nr 6: ,,Bliżej zwierząt bezdomnych – Aleja Edukacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Schronisku”.
Projekty zaopiniowane negatywnie.

I. Projekty małe:

Projekt nr 15: ,,Projekt oświetlenia ulicy ks. A. Burdy”.

Uzasadnienie: Projekt zaopiniowany negatywnie, ponieważ zgodnie z Rozdziałem 1 § 7 Uchwały Rady Miasta NR XI/110/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, nie mogą być zgłaszane projekty, w których zadanie polega wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej, w szczególności projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego lub kosztorysu.

II. Projekty duże:

Projekt nr 7: ,,Wykonanie remontu ulicy Konfederacji Dzikowskiej – I etap”.

Uzasadnienie: Wskazany we wniosku zakres nawiązuje do dokumentacji remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej wykonanej na zlecenie Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedmiotowy projekt przewiduje parkingi oraz ciągi piesze po obu stronach ulicy. Projekt dot. remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej I etap obejmuje działki o nr ewid. 651/24 i część działki o nr ewid. 651/126 stanowiące własność Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Realizacja etapu I projektu na odcinku 110 mb przewiduje remont jezdni oraz parkingów, budowę nowych parkingów, budowę nowych oraz przebudowę istniejących chodników a także elementy infrastruktury podziemnej. Zadanie to powinno być wykonane w całości na tym odcinku bez pomijania budowy nowych parkingów i ciągów pieszych na terenach działek o nr ewid. 651/24 i część działki o nr ewid. 651/126 stanowiącej własność Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Nie ulega wątpliwości, że stan ul. Konfederacji Dzikowskiej jest bardzo zły, dlatego też Wydział TID proponuję wpisanie remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej na całym odcinku objętym projektem do budżetu Miasta Tarnobrzega na rok 2020 jako inwestycja wspólna ze spółdzielniami.

Info: UM

Post navigation

Awatar użytkownika
encore
Posty: 791
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: encore » 09-09-2019 23:23

Oświetlenie to świetna rzecz. Ale dla mnie to typowe zadanie własne.
"Nic tak nie odciąga ludzi od prawdy, jak bezmyślne naśladowanie tego, co robią wszyscy. "

Awatar użytkownika
Dzanek
Posty: 1000
Rejestracja: 08-10-2004 19:53

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: Dzanek » 11-09-2019 10:08

encore pisze:
09-09-2019 23:23
Oświetlenie to świetna rzecz. Ale dla mnie to typowe zadanie własne.
Dokładnie tak jest. Miasto tego typu inwestycje powinno robić a nie przenosić "odpowiedzialność" na mieszkańców. Zawsze potem mogą powiedzieć, że daliśmy Wam szansę .........

A z innej beczki to mam pytanie o sposób głosowania. Czy jest znany ? U Piotrka Morawskiego czytam:
Zgodnie z harmonogramem głosowanie, w którym wybierać będziemy jeden projekt duży i trzy projekty małe, odbędzie się w dniach od 30 września do 5 października. Natomiast jego wyniki poznamy do 11 października. Zwycięskie projekty, które uzyskały największą liczbę głosów mieszkańców (do wyczerpania puli środków przypadających na daną kategorię projektów) staną się częścią budżetu miasta Tarnobrzega na 2020 rok.
Ale nie widzę nic na temat tego jak to będzie przeprowadzone. Kiedyś głosowanie było tylko w UM. Było w "lokalach osiedlowych". Jak będzie w tym roku ??

marabut
Posty: 70
Rejestracja: 17-03-2016 16:08

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: marabut » 11-09-2019 10:20

Z budżetu obywatelskiego miała być zrobiona siłownia przy ul. Dekutowskiego w tym roku na wiosnę. Nie ma jej. Czekamy... Ciekawe czy w ogóle będzie, a jeśli nie to gdzie się podziały pieniądze, które były przeznaczone na ten cel? Nie wspomnę nic o ściance wspinaczkowej! To wszytko jest jakaś paranoja, nikt nie umie nic normalnie zorganizować. Mam wrażenie czy będzie rządzić pan x, y, czy z i tak zawsze będzie to samo...
Pomysły są fajne, ale wykonanie... porażka... Niestety...
Ja to jeszcze chciałabym się dowiedzieć gdzie idą pieniądze zbierane przy wjeździe nad jezioro!

Awatar użytkownika
encore
Posty: 791
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: encore » 11-09-2019 19:54

Też czekam na tak mocno wspieraną przez ówczesnego radnego a obecnie prezydenta miasta ściankę wspinaczkową. Ja pewnie juz się nie powspinam, ale może chociaż moje dzieci będą miały takie szanse?
"Nic tak nie odciąga ludzi od prawdy, jak bezmyślne naśladowanie tego, co robią wszyscy. "

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 15509
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: admin » 11-09-2019 20:58

Rzeczywiście ścianka ma perspektywy żeby być atrakcją tematyczną na szeroką okolicę, spokojnie w promieniu 50 km, albo i więcej. Czy ma szansę zarobić na siebie po skończeniu - nie wiem. Ale stojąc w stanie surowym na pewno nie.

Awatar użytkownika
karas
Posty: 1217
Rejestracja: 05-06-2004 15:58

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: karas » 13-09-2019 11:24

encore pisze:
11-09-2019 19:54
Też czekam na tak mocno wspieraną przez ówczesnego radnego a obecnie prezydenta miasta ściankę wspinaczkową. Ja pewnie juz się nie powspinam, ale może chociaż moje dzieci będą miały takie szanse?
Również czekam. Wiem, że jest ponownie zgłoszona jako projekt do ministerstwa sportu, ale pula kasy podobno jest bardzo mała.
Karaś

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 15509
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: admin » 20-09-2019 20:00

Głosowanie Na Projekty Budżetu Obywatelskiego 2020 Od 30 Września
Posted By: Admin budżet obywatelski 2020Edit
Do Komisji Głównej trafiło jedno odwołanie, z dwóch negatywnie zweryfikowanych projektów. Komisja postanowiła utrzymać ocenę negatywną wniosku dotyczącego wykonanie remontu ulicy Konfederacji Dzikowskiej w osiedlu Dzików.

W związku z powyższym głosować będziemy na 6 projektów dużych i 22 projekty małe. Głosowanie odbędzie się w dniach od 30 września do 4 października 2019 r. w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, także w godzinach popołudniowych, po zakończeniu pracy urzędu, oraz w niedzielę 6 października 2019 r. we wszystkich 16 tarnobrzeskich osiedlach. O zasadach głosowania oraz lokalach wyborczych poinformujemy niebawem.

Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować tylko jeden raz wybierając jeden projekt duży oraz nie więcej niż trzy projekty małe.

Lista projektów, na które będą głosowali mieszkańcy Tarnobrzega, wraz z przydzielonymi numerami dla projektów alfabetycznie (szczegółowy opis w załączniku):

Projekty duże:

Bliżej zwierząt bezdomnych – Aleja Edukacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Schronisku.
Kompleks boisk do sportów plażowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim.
Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu – zmodernizowanie istniejącego placu zabaw oraz uatrakcyjnienie otoczenia Przedszkola nr 5.
Renowacja kamiennego krzyża, montaż kamery monitoringu, budowa miejsc parkingowych przed bramą Zamku Dzikowskiego – Plac Górnika.
Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto.
Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Projekty małe:

Altanka śmietnikowa ażurowa zamykana na klucz z podbudową z kostki brukowej.
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu Serbinów – ul. E. Kwiatkowskiego oraz ul. Zwierzyniecka.
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu Serbinów – ul. M. Dąbrowskiej (przy Szkole Podstawowej Nr 10) oraz ul. J. Matejki.
Brama wjazdowa wraz z furtką na Dębową Polanę w Zakrzowie.
Budowa altany.
Chodnik nad Mokrzyszówką (osiedle Sobów).
Czyszczenie i pogłębianie stawu na os. Wielowieś.
Doposażenie budynku osiedlowego, altany i renowacja – Osiedle Nagnajów.
Doposażenie placu zabaw.
Doświetlenie ulic Ziołowa, Ziołowa Boczna.
Łączy nas sport – Rozbudowa siłowni przy ul. Kopernika.
Montaż tablic ekspozycyjnych.
Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla – I Etap.
Poprawa funkcjonalności i estetyki wokół stawu przy stadionie w Mokrzyszowie.
Poszerzenie chodnika przy jezdni ul. Warszawskiej.
Relaks na terenach zielonych Skalna Góra – Lasek Buloński.
Remont małej Sali i zaplecza socjalnego Domu Osiedlowego.
Rozbudowa parkingu przy ul. Kościelnej (os. Sobów).
Uzupełnienie małej infrastruktury na Placu Górnika.
Wykonanie altany ogrodowej na placu osiedlowym.
Zakup i montaż krzesełek plastikowych na boisku OKS Koniczynka w Ocicach.
Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Domu Osiedlowego w Tarnobrzegu – Osiedle Miechocin.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 15509
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: admin » 26-09-2019 20:17

Od Poniedziałku Głosowanie Na Projekty BO2020

Od poniedziałku do piątku w dniach od 30 września do 4 października 2019 r. mieszkańcy miasta będą mogli zagłosować na pozytywnie zweryfikowane projekty Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Głosowanie odbywać się będzie w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32.

Przez cały tydzień funkcjonował będzie punkt wyborczy, czynny w godzinach od 8.00 do 17.00. Głosować będzie można również w każdym z 16 osiedli miejskich, konkretnie w niedzielę 6 października 2019 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 w poniższych lokalach:

1) osiedle Stare Miasto – Zespół Szkół Społecznych Nr 1 im. Hetmana Tarnowskiego, ul. Dominikańska 7;
2) osiedle Wielopole – Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wyspiańskiego 10;
3) osiedle Siarkowiec – Zespół Szkół Nr 3 „Budowlanka” , ul. Św. Barbary 1B;
4) osiedle Serbinów – Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10;
5) osiedle Przywiśle – Przedszkole Nr 6 ul. 1 Maja 14;
6) osiedle Piastów – Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4;
7) osiedle Podłęże – Dom Ludowy, ul. Dzikowska 45;
8) osiedle Dzików – Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4;
9) osiedle Miechocin – Dom Osiedlowy, ul. Krzywa 2;
10) osiedle Nagnajów – Dom Osiedlowy, ul. Nadwiślańska 16;
11) osiedle Ocice – Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Ocicka 89;
12) osiedle Mokrzyszów – Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sienkiewicza 215;
13) osiedle Wielowieś – Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Piętaka 53;
14) osiedle Zakrzów – Dom Strażaka, ul. Spokojna 9;
15) osiedle Sielec – Dom Ludowy, ul. Sielecka 29;
16) osiedle Sobów – Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Olszowa 1.

Głosować może każdy mieszkaniec miasta, niezależnie od wieku. Aby oddać głos należy przyjść z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, podpisać pisemnie oświadczyć, że jest się mieszkańcem Tarnobrzega oraz potwierdzić odbiór kart do głosowania. Osoby małoletnie muszą mieć ze sobą zgodę opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Małoletni, którzy nie maja dokumentu tożsamości przychodzą z opiekunem prawnym, który wyda odpowiednia zgodę na udział w głosowaniu oraz przedstawi akt urodzenia dziecka. Jeżeli dziecko nie jest w stanie się podpisać pod podpis składa opiekun prawny.

Głosujący otrzyma dwie karty do głosowania, jedna na projekty duże i jedna na projekty małe. Na karcie na projekty duże znajduje się 6 projektów, z których wybieramy tylko jeden, wstawiając w odpowiednim miejscu znak „X” lub „V”.

Na karcie na projekty małe znajdują się 22 projekty, z których wybieramy nie więcej niż trzy, zaznaczając je w identyczny sposób, jak ma to miejsce w przypadku projektów dużych.

Wygrywają projekty, które uzyskały największa liczbę głosów mieszkańców, aż do wyczerpania puli środków przyznanych na poszczególne kategorie projektów. Pula środków wyznaczona dla projektów dużych to 1 411 394,20 zł. Natomiast w przypadku projektów małych pula środków wynosi 100 tys. zł, co oznacza, ze wybierać będziemy 10 projektów z 22 konkurujących ze sobą. Wyniki głosowań znane będą 11 października 2019 r. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2020 roku.

Awatar użytkownika
encore
Posty: 791
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: encore » 26-09-2019 21:11

Czyli co, mój tydzień temu urodzony syn ma prawo głosu? Moje czteroletnia i siedmioletnia córka oraz trzynastoletni syn również? Zamiast ja plus żona mieć 2 głosy to mamy łącznie głosów sześć?
"Nic tak nie odciąga ludzi od prawdy, jak bezmyślne naśladowanie tego, co robią wszyscy. "

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 15509
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: admin » 26-09-2019 21:15

To ma sens. Nie mam nic przeciwko.

Awatar użytkownika
encore
Posty: 791
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: encore » 26-09-2019 21:30

Jaki sens?
"Nic tak nie odciąga ludzi od prawdy, jak bezmyślne naśladowanie tego, co robią wszyscy. "

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 15509
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: admin » 26-09-2019 21:47

Dosłownie obywatelski. Głosujemy rodzinnie i przyszłościowo. Decydujemy przecież często o przyszłości kolejnego pokolenia, a realnie spodziewałbym się, że są to głosy dzieci do dyspozycji rodziców :) nawet jeśli nie jest to wprost nazwane.

Awatar użytkownika
encore
Posty: 791
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: encore » 26-09-2019 22:39

Kukiz śpiewał o rodzinie słowem silnej. My możemy mieć rodzinę głosem silną. 😉
"Nic tak nie odciąga ludzi od prawdy, jak bezmyślne naśladowanie tego, co robią wszyscy. "

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 15509
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: admin » 02-10-2019 20:00

Trwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego.

Jeszcze do piątku (04.10.2019 r.) i w niedzielę (06.10.2019 r.) można głosować w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

- Mieszkańcy miasta mogą zagłosować na pozytywnie zweryfikowane projekty Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Głosowanie odbywa się w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32. Warto wziąć udział w głosowaniu i wybrać te projekty, które zmienią otoczenie i uczynią życie mieszkańców Tarnobrzega bardziej komfortowym – podkreśla prezydent Dariusz Bożek, który głosowanie ma już za sobą.

Przez cały tydzień funkcjonował będzie punkt wyborczy, czynny w godzinach od 8.00 do 17.00. Głosowanie odbywać się będzie również w każdym z 16 osiedli miejskich. Odbędzie się ono w niedzielę 6 października 2019 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 w poniższych lokalach:

1) osiedle Stare Miasto – Zespół Szkół Społecznych Nr 1 im. Hetmana Tarnowskiego, ul. Dominikańska 7;
2) osiedle Wielopole - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wyspiańskiego 10;
3) osiedle Siarkowiec - Zespół Szkół Nr 3 "Budowlanka" , ul. Św. Barbary 1B;
4) osiedle Serbinów - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10;
5) osiedle Przywiśle - Przedszkole Nr 6 ul. 1 Maja 14;
6) osiedle Piastów - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4;
7) osiedle Podłęże - Dom Ludowy, ul. Dzikowska 45;
8) osiedle Dzików - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4;
9) osiedle Miechocin - Dom Osiedlowy, ul. Krzywa 2;
10) osiedle Nagnajów - Dom Osiedlowy, ul. Nadwiślańska 16;
11) osiedle Ocice - Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Ocicka 89;
12) osiedle Mokrzyszów - Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sienkiewicza 215;
13) osiedle Wielowieś - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Piętaka 53;
14) osiedle Zakrzów - Dom Strażaka, ul. Spokojna 9;
15) osiedle Sielec - Dom Ludowy, ul. Sielecka 29;
16) osiedle Sobów - Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Olszowa 1.

Głosować może każdy mieszkaniec miasta, niezależnie od wieku. Aby oddać głos należy przyjść z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, podpisać pisemne oświadczenie, że jest się mieszkańcem Tarnobrzega oraz potwierdzić odbiór kart do głosowania. Osoby małoletnie muszą mieć ze sobą zgodę opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Małoletni, którzy nie maja dokumentu tożsamości przychodzą z opiekunem prawnym, który wyda odpowiednia zgodę na udział w głosowaniu oraz przedstawi akt urodzenia dziecka. Jeżeli dziecko nie jest w stanie podpisać potwierdzenia otrzymania kart do głosownia, podpis składa opiekun prawny uprawnionego małoletniego.

Głosujący otrzyma dwie karty do głosowania. Jedną na projekty duże i jedną na projekty małe. Na karcie na projekty duże znajduje się 6 projektów, z których wybieramy tylko jeden, wstawiając w odpowiednim miejscu znak „X” lub „V”. Natomiast na karcie na projekty małe znajdują się 22 projekty, z których wybieramy nie więcej niż trzy, zaznaczając je w identyczny sposób, jak ma to miejsce w przypadku projektów dużych.

Wygrywają projekty, które uzyskały największą liczbę głosów mieszkańców, aż do wyczerpania puli środków przyznanych na poszczególne kategorie projektów. Pula środków wyznaczona dla projektów dużych to 1 411 394,20 zł. Natomiast w przypadku projektów małych pula środków wynosi 100 tys. zł, co oznacza, ze wybierać będziemy 10 projektów z 22 konkurujących ze sobą. Wyniki głosowań znane będą już 11 października 2019 r. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2020 roku.

koleś
Posty: 19
Rejestracja: 28-06-2012 19:24

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: koleś » 02-10-2019 20:42

To fajnie, że akurat są takie pomysły. Nie wszystkie mi się akurat podobają, ale to już inna sprawa.
Zawsze, jak jest mowa o projektach w ramach BO, to przypomina mi się historia budek dla jerzyków i jak się to zakończyło. Pomysł był może i dobry, ale coś jednak nie zaskoczyło. A jak będzie teraz?

Awatar użytkownika
encore
Posty: 791
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: encore » 02-10-2019 20:48

Jak wygrają latarnie to naczelny kadrowy urzędu na pewno ściągnie jakiegoś znajomego latarnika.
"Nic tak nie odciąga ludzi od prawdy, jak bezmyślne naśladowanie tego, co robią wszyscy. "

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 15509
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: admin » 02-10-2019 21:06

W przypadku jerzyków nie zaskoczyło np. to, że z tego co mi wiadomo od 4 lat nie ma kto dopilnować żeby im puszczano odpowiednie wabiące dźwięki w odpowiednim czasie. Nie spotkałem się z informacją, żeby któraś z wież była zamieszkana, natomiast pojawiała się informacja o jerzykach w pojedynczo zawieszanych domkach.

W osobnym wątku pojawił się list otwarty dr Witolda Zycha, w komentarzach do którego pojawiły się interesujące wątpliwości.
Czy oświetlenie dla całego miasta z dużą znajomością tematu i szczegółowym rozpisaniem potrzeb, w dodatku dokładnie na wartość tej części budżetu jest rzeczywiście wnioskiem obywatelskim, czy próbą "odzyskania" środków obywatelskich przez miasto i wykorzystania ich na zadania własne.

W sumie nie wiem jak to oceniać. Może pozytywnie, jako sprytny myk, ale jednak przecież poddany ocenie mieszkańców.

koleś
Posty: 19
Rejestracja: 28-06-2012 19:24

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: koleś » 03-10-2019 16:22

Szkoda, że tak wyszło z tymi jerzykami. Ale i te aspekty wabienia ich do domków powinny tez być brane pod uwagę przez wnioskodawców.
Jako ciekawostkę podam przykład, jak to pewna grupa miała ciekawy pomysl na zakup i obywatelskie wykorzystanie sprzętu sportowo - turystycznego. Mieli pomysł, napisali projekt i odpadli, bo nie uwzględnili małego drobiazgu, czyli gdzie ten sprzęt mogliby magazynować oraz to, kto im będzie w razie potrzeby serwisował sprzęt. To nie był projekt obywatelski ale jakiś unijny, ale pokazuje dokładnie, że i takie drobiazgi mogą blokować nawet najlepszy projekt. Ten przykład może być bardzo pouczający i myślę, że dla nas wszystkich powienen dać dużo do myślenia. Piszę że nam wszystkim, bo dobry pomysł może mieć każdy z nas i go zgłosić z pożytkiem dla wszystkich.

A tak z ciekawości zapytam, bo nie śledzę tego typu projektów, które z nich się sprawdzialy i sprawnie do tej pory funkcjonują?

Awatar użytkownika
karas
Posty: 1217
Rejestracja: 05-06-2004 15:58

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: karas » 03-10-2019 19:29

koleś pisze:
03-10-2019 16:22
A tak z ciekawości zapytam, bo nie śledzę tego typu projektów, które z nich się sprawdzialy i sprawnie do tej pory funkcjonują?
Wydaje mi się, ze korty tenisowe na Zwierzyńcu były wybudowane z BO i funkcjonują. Z takich ciekawszych, bo chodzików i ulic to nie ma co wymieniać.
Karaś

ODPOWIEDZ