Trwa nabór wniosków do programu "Przyjazny Dom"

Opublikowano dnia 08-08-2017

Program "Przyjazny Dom" to oferta Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie skierowana do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na których realizowane będą zadania inwestycyjne. Głównym celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa gospodarki ściekowej Podkarpacia.
W ramach Programu osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na:
- modernizacja kotłowni węglowych polegająca na wymianie dotychczasowych pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą;
- budowie przydomowych oczyszczalni ścieków ma obszarach, gdzie nie występuje lub nie jest planowana zbiorcza kanalizacja w ciągu najbliższych 3 lat;
- budowa przyłączy kanalizacyjnych na obszarach, gdzie istniej sieć kanalizacyjna lub zbiorczy system kanalizacyjny jest w trakcie realizacji;
- zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła.

Nabór wniosków dotyczących inwestycji związanych z zakupem i montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła, modernizacji kotłowni węglowych trwa do 18 sierpnia 2017 r.
Szczegóły dotyczące warunków udzielanego wsparcia znajduja się na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl, zakładka „Przyjazny Dom”.

Info: UM
 

Komentarze

Możesz komentować ten wpis także bezpośrednio na forum