Rodzinna piecza zastępcza - wyzwania i doświadczenia

Opublikowano dnia 17-10-2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na konferencję "Rodzinna piecza zastępcza – wyzwania i doświadczenia", która odbędzie się 20 października w PWSZ im prof. St. Tarnowskiego.
Program konferencji w rozszerzeniu.
9:00 - 9:30 – rejestracja uczestników
9:30 - 9:45 – powitanie zaproszonych gości
9:45 - 10:15 – Realizacja Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2016/2017 w świetle danych statystycznych - Katarzyna Napiórkowska - Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i  Adopcji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10:15 – 10:45 – Trauma a przywiązanie u dzieci - Maria Dekert – psychoterapeuta, interwent kryzysowy, była Dyrektor Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli
10:45 - 11:15 - Obecność  rodziców  biologicznych w życiu dziecka umieszczonego w rodzinnej  pieczy zastępczej - Waldemar Wilk - pedagog, psychoterapeuta,  wieloletni rodzic  zawodowy
11:15 – 11:45 - przerwa kawowa
11:45 – 12:15 – Obraz zmian w pieczy zastępczej w analizach ilościowych i jakościowych przeprowadzonych przez Koalicję w ramach projektu „Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach - Joanna Luberadzka – Gruca – Prezes Fundacji Przyjaciółka
12:15 – 12:45 - Orzekanie o rodzinach zastępczych w praktyce Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu - Ziemowit Czech – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu
12:45 – 13:15 – Od teorii do praktyki. Doświadczenia pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Monika Buryło – koordynator ds. rodzinnej pieczy zastępczej MOPR Tarnobrzeg
13:15 – 13:45 – Model współpracy rodzin zastępczych z organizatorem - Jadwiga Jagieło – była Przewodnicząca Kolacji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
13:45 – 14:15 – Rodzina zastępcza – wyzwanie na całe życie - Małgorzata Orłowska – Matka zastępcza dwójki dzieci
 

Komentarze

Możesz komentować ten wpis także bezpośrednio na forum