Personal info for ΜΤ


User name: ΜΤ
_SIGNATURE: Jeżeli myślisz, że jesteś zbyt mały, by coś zmienić, spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem.