Personal info for Grzegorz Karasiński


User name: karas
_UREALNAME: Grzegorz Karasiński
_YOURHOMEPAGE: http://www.tarnobrzeg.org
_YLOCATION: Tarnobrzeg