Tarnobrzeg info i kropka Kalendarz

Lista wydarzeń Obraz dnia Obraz tygodnia Obraz miesiąca


Dzieciak rządzi 2D/3D

wydarzenia crpCalendar iCal wydarzenia
Początek: 22/04/2017 - 16:15
Miejsce: Tarnobrzeski Dom Kultury
Organizator: TDK

reż. Tom McGrath, ani­ma­cja, kome­dia, USA, 2017, czas: 1 godz. 37 min.

Pewnego dnia w życiu sied­mio­let­niego Tima poja­wia się młod­szy bra­ci­szek. Tim natych­miast zdaje sobie sprawę, że ubrany w gar­ni­tur, noszący teczkę i zacho­wu­jący się jak rasowy biz­nes­men dzie­ciak jest zagro­że­niem dla jego nie­za­chwia­nej dotąd pozy­cji w rodzin­nym domu.

wer­sja 3D dub­bing

21.04 - 26.04.2017 r., godz. 16.15

28.04.2017 r., godz. 18.00

30.04 - 3.05.2017 r., godz. 18.00

cena biletu: 16 zł, ulgowy - 14 zł

wer­sja 2D dub­bing

21.04 - 26.04.2017 r., godz. 18.00

28.04.2017 r., godz. 16.15

30.04 - 3.05.2017 r., godz. 16.15

cena biletu: 14 zł, ulgowy - 12 zł