Zadłużony Tarnobrzeg

Przy okazji dyskusji nad budżetem miasta pojawiły się wyliczenia, że pod koniec roku Tarnobrzeg będzie zadłużony na około 30 milinów złotych. Zarząd miasta jest spokojny – termin spłaty większości długu wypadnie już w nowej kadencji.

Jeśli policzyć mieszczan płacących podatki, to wychodzi około 1000 zł długu na obywatela… Jeszcze przez parę lat możemy żyć spokojnie. Spłata największej części pożyczki (14.500.000PLN) przypada dopiero na 2007 rok, a do tego czasu wiele może się jeszcze wydarzyć… Jeszcze parę lat i może się okazać, że Tarnobrzeg nie będzie miał ani złotówki długu! Na prawdę jest to możliwe, a nawet bardzo prawdopodobne! Jak? Gdy złotówka przestanie istnieć wszystkie długi zostaną przeliczone na EURO…