Zjazd absolwentów tarnobrzeskiego L.O.

Sporo rocznic wypada w 2004. Pomnik Bartosza Głowackiego kończy 100 lat, równo wiek mija od uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej Dzikowskiej, a 95 urodziny obchodzi najpopularniejsza tarnobrzeska szkoła średnia.
Poniżej zamieszczam informacje dla wszystkich jej absolwentów, chcących uczestniczyć w uroczystościach rocznicowych.

Z okazji 95-lecia szkoły Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu i Komitet Organizacyjny Obchodów informują, że w dniach 19-20 czerwca 2004 roku odbędzie się Zjazd Absolwentów wszystkich roczników. Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe (osobiste, telefoniczne, listowe) będą przyjmowane w Sekretariacie szkoły, na ul. Jachowicza 13 lub pod numerem telefonu (015) 822-16-04 w godz. 8.00-14.00

Koszt organizacyjny wynosi 30 zł od osoby.
Powyższą kwotę należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg nr 94340002-2466-27016-11-002
Po zadeklarowaniu woli uczestnictwa w uroczystościach prosimy o potwierdzenie swej obecności listownie. Przyjmowanie zgłoszeń upływa 1 czerwca 2004r.

Ze względu na brak adresów niektórych absolwentów prosimy o poinformowanie koleżanek i kolegów o zjeździe.

PROGRAM ZJAZDU
sobota, 19 czerwca 2004

8.30 – Koncert w wykonaniu Absolwentów, kościół OO. Dominikanów
9.00 – Msza Święta w intencji Szkoły, kościół OO. Dominikanów
10.15 – Przemarsz do budynku szkoły
11.00 – Uroczyste otwarcie Zjazdu Absolwentów
12.00 – Spotkania rocznikowe
16.00 – Koncert w Tarnobrzeskim Domu Kultury
20.00 – Bal Absolwentów i Nauczycieli

niedziela, 20 czerwca 2004
11.00 – Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej
11.00 – Wyjście na cmentarz uczestników zjazdu. Odwiedzenie grobów nauczycieli i absolwentów.
11.00 – Zwiedzanie przez Absolwentów Muzeum Historycznego
16.00 – Ognisko wspomnień – las Zwierzyniec

Udział w balu kosztuje dodatkowo 100 zł, jest również możliwość noclegu w internacie.