Program Muzealiów 2004

Program dni otwartych Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, o których już wcześniej wspominaliśmy.

Wstęp wolny, co piąty zwiedzający otrzyma prezent w postaci albumu.

SOBOTA, 22 MAJA w godz. od 10.00 do 14.00

10.15 – O gromadzeniu i opracowaniu zbiorów muzealnych
11.15 – Jan Słomka – kronikarz miasta i regionu
12.15 – Prezentacja wystaw i wydawnictw muzealnych
13.15 – Michał Marczak – historyk i regionalista
14.15 – Zamek w Dzikowie – gawęda historyczna i zwiedzanie zamkowych wnętrz (początek zamkowy dziedziniec)

NIEDZIELA, 23 MAJA W GODZ. OD 10.00 DO 18.00

10.15 – Rękopisy Rawskich w zbiorach MHMT
11.00 – Prezentacja Panoramy Siedmiogrodzkiej, zapomnianego dzieła sztuki masowej XIX w.
11.30 – Gen. Józef Bem – bohater romantyczny
12.15 – Matka Róża Kolumba Białecka kandydatka na ołtarze – charakterystyka procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych
13.00 – Prezentacja wydawnictw regionalnych – możliwość obejrzenia i nabycia
14.00 – Moja praca – moja pasja – gawęda muzealników
14.45 – „Dzikowia” – jedyne pismo społeczno-kulturalne Tarnobrzega
15.30 – Czy muzeum to salon, kapcie i cisza?
16.00 – Zamek w Dzikowie – europejska szansa Tarnobrzega
17.00 – Przyszłość dzikowskiego zamku – koncepcja zagospodarowania zespołu zamkowego