Rocznicowa Sesja

W 411 rocznicę powstania Tarnobrzega, w poniedziałek 24 maja br., na nadzwyczajnej sesji spotkali się radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście – postaci znaczące w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym miasta. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie najwyższego miejskiego odznaczenia – medalu Sigillum Civis Virtuti (łac. pieczęć cnoty obywatelskiej).

Na zdjęciu nagrodę w dziedzinie upowszechniania kultury w imeniu mężą odbiera Danuta Piątkowska.

Tekst i zdjęcia pochodzą od Jacka. Dzięki!

W tym roku medal Sigillum Civis Virtuti otrzymała wieloletnia, emerytowana instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego Irena Flis.

Zebrani w Sali TDK zgotowali laureatce orderu kilkuminutową owację na stojąco, a młodzież z drużyny „Wrzosowisko” otoczyła ją na scenie i nagrodziła harcerską zabawą.

Irena Flis otoczona przez harcerzy T. Zych wręcza nagrodę Irenie Flis

Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Zych w okolicznościowym wystąpieniu przypomniał o czekających nas w tym roku dwóch ważnych rocznicach – stuleciu koronacji obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej i odsłonięcia pomnika Bartosza Głowackiego. Uroczystości rocznicowe odbędą się jesienią. Przewodniczący zaapelował o przywrócenie pomnikowi płotka, który okalał cokół aż do II wojny światowej.

Prezydent Jan Dziubiński przyznał podczas sesji cztery tytuły „Zasłużonego Tarnobrzeżanina”.

Otrzymali je: Rajmund Aschenbrenner – żołnierz AK, prawnik
Zenon Piekarz – dyrygent górniczej (obecnie miejskiej) orkiestry dętej
Jan Tarnowski – potomek rodu założycieli miasta
i Zbigniew Nęcek – trener 13-krotnych mistrzyń Polski w tenisie stołowym.
Dwaj ostatni laureaci nie mogli odebrać tytułów osobiście.

Rajmund Ashenbrenner Zenon Piekarz

Prezydent przyznał też doroczne nagrody kulturalne. Otrzymali je: Tadeusz Zych – przewodniczący Rady Miasta, historyk i Jarosław Piątkowski – kompozytor, aranżer, pomysłodawca i organizator konkursu piosenki „Wygraj sukces”. W okolicznościowym koncercie wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej i chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kopernika.