„Zalew Machowski – oczekiwania”

Pod takim tytułem 16 czerwca rozpoczyna się w Tarnobrzeskim Domu Kultury konferencja poświęcona tematyce zagospodarowania terenów wokół planowanego zbiornika machowskiego. Wezmą w niej udział przedstawiciele władz miejskich, dyrekcji Kopalni Machów, przedstawiciele środowisk żeglarskich i ekologicznych oraz zaproszeni goście. Początek ……

….o godzinie 11-tej.
Zainteresowanych tematyką żeglarska w imieniu Jacht Klubu „Kotwica” zapraszam do wzięcia udziału w konferencji. Zachęcam ponadto do przeczytania artukułu z 25 maja obrazującego działalnośc naszego klubu.

Plan konferencji

Część I
1.
11.00 – 11.10 – Kopalnia Siarki Machów – przebieg procesu rekultywacji
-mgr inż. Kazimierz Ferenc, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Kopalni Siarki „Machów”
2.
11.10 – 11.20 – Zagospodarowanie przestrzenne terenów Zbiornika machowskiego
-prof. dr hab. Inż. Ryszard Uberman, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
-mgr inż. Janusz Jakubek, Naczelnik Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa UM Tarnobrzeg

Część II
1.
11.20 – 11.30 – Zagadnienia prawne zarządzania Zbiornikiem Machowskim i terenami wokół
-mgr inż. Andrzej Wójtowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega,
-przedstawiciel regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
11.30 – 11.45 – dyskusja
2.
11.45 – 12.15 – Zagospodarowanie rekreacyjne – propozycje przedstawicieli organizacji ekologicznych i żeglarskich.
3.
12.15 – 12.25 – Zagospodarowanie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK „WISŁOSAN”
-Marek Indyk, Dyrektor Oddziału ARP w Tarnobrzegu
12.25 – 12.40 – dyskusja.
12.40 – 13.15 – Przerwa na lunch
4.
13.15 – 13.25 – Przyrodnicze aspekty zagospodarowania Zbiornika w Machowie
-dr Roman Żurek, Instytut Ochrony przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków
13,25 – 13.40 – dyskusja.
5.
13.40 – 13.50 tradycje historyczne osiedli Miechocin, Ocice, Kajmów, Machów
-dr Tadeusz Zych, Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega
13.50 – 14.00 – dyskusja.
6.
14.00 – 14.10 – Promocja zbiornika Machowskiego jego walorów turystycznych, przyrodniczych i środowiskowych
-Joanna Kozub , Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Programów Pomocowych UM Tarnobrzeg
14.10 – 14.20 – dyskusja
14.20 – 14. 30 – Podsumowanie