Nowy dzwon w Tarnobrzegu – Jan Paweł II

Dziś o godzinie 12.00 w pierwszą rocznicę ustanowienia parafii Chrystusa Króla nowy kościół nawiedził ksiądz biskup Andrzej Dzięga.

Przed Mszą św. ks. biskup poświęcił specjalnie odlany dzwon – Jan Paweł II. Wiernych nie było zbyt wielu – zdołali zmieścić się w niewielkim kościele.

Napis na dzwonie: „Imię moje Jan Paweł II Nie lękajcie się – Otwórzcie drzwi Chrystusowi” pod profilem Ojca Świętego. Na na odwrocie herb Tarnobrzega i informacja o fundatorach – „Dla upamiętnienia Jana Pawła II naszego rodaka, w 1 rocznicę powstania parafii za pasterzowania ks. biskupa Andrzeja Dzięgi dzwon ten ufundowali: Prezydent i Rada Miasta Tarnobrzega wraz ze swoim proboszczem ks. Adamem Parafia Chrystusa Króla A.D. 2004”.