Sztandar po latach

Długo czekała Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnobrzegu – Wielowsi im. Stanisława Piętaka na własny sztandar. Wreszcie, we wtorek 22 czerwca, po niemal 40 latach funkcjonowania w obecnych murach szkolnych, odbyła się podniosła uroczystość wręczenia szkole sztandaru ufundowanego przez osiedlową społeczność. Ceremonia zbiegła się z zakończeniem roku szkolnego i piątą rocznicą lądowania papieża w tej miejscowości.

Tekst i zdjęcia nadesłał Jacek, dzięki!

Na zdjęciu dyrektor Małgorzata Mierzwa z nowym sztandarem.

Zanim sztandar z rąk rodziców odebrała dyrektorka szkoły Małgorzata Mierzwa, został on poświęcony w miejscowym kościele przez biskupa diecezji sandomierskiej ks. Mariana Zimałka. Po mszy młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny o drodze życiowej Karola Wojtyły. U stóp pomnika Jana Pawła II przy kościele biskup i uczniowie złożyli wiązanki kwiatów.

W szkolnej sali gimnastycznej młodzież złożyła ślubowanie na nowy sztandar. Goście uroczystości oraz fundatorzy sztandaru wbili pamiątkowe gwoździe. Byli wśród nich m.in. zastępca prezydenta miasta Wiktor Stasiak, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Zych oraz starosta powiatu tarnobrzeskiego Zbigniew Rękas. Honorowym gościem ceremonii była żona poety – patrona szkoły Aleksandra z synem Piotrem.

Wielowiejska szkoła ma ponad 400-letnia tradycję. Nawiązuje do niej rewers sztandaru, na którym umieszczono wizerunek pieczęci wójta wsi z początku ubiegłego wieku. Obecnie do szkoły uczęszcza 130 dzieci. Aż 45 proc. z nich odebrało na koniec roku świadectwa z wyróżnieniem.

Kliknij na podgląd, aby zobaczyć zdjęcie w pełnej wielkości.

Bp. Marian Zimałek Wbijanie gwoździ