Tarnobrzeska oświata – stan obecny

Wczoraj na oficjalnych stronach miasta pojawił się „Raport o stanie oświaty w Tarnobrzegu”. 80-cio stronicowy dokument szczegółowo prezentuje sytuację w tarnobrzeskim szkolnictwie na podstawie danych statystycznych z 30 września 2003 roku.

Dokument w formacie pdf można pobrać TUTAJ, a jako doc TU.

Dane mogą zainteresować nie tylko osoby związane z oświatą, ale również ogólnie zainteresowane Tarnobrzegiem. Można np. dowiedzieć się, że 30 września było nas tylko 50419, są też dokładne informacje ile osób mieszka na którym osiedlu i jaka część z nich jest pełnoletnia.

Potwiedziły się również informacje, że w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przebywało 14 uczniów, do opieki nad którymi potrzeba było 14-tu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Mieszkało tam co prawda jeszcze 41 studentów, ale to właściwie działalność dodatkowa.

Są również dane na temat finansowania edukacji, analiza zatrudnienia, stanu budynków i przewidywania na najbliższe lata. Zainteresowanych zachęcam do lektury dokumentu, poniżej wrzucam jeszcze spis treści.

1. Ogólna informacja o oświacie w Tarnobrzegu
2. Wychowankowie przedszkoli
3. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
4. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
5. Informacja o szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2003/2004
6. Placówki niepubliczne
7. Szkoły wyższe
8. Internaty
9. Opieka nad dzieckiem zdolnym
10.Wychowankowie i uczniowie specjalnej troski
11. Dowożenie uczniów do szkół
12. Programy profilaktyczne realizowane przez szkoły
13. Poradnie psychologiczno- pedagogiczne
14. Zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach
15. Finansowe zabezpieczenie tarnobrzeskiej oświaty
16. Wydatki na 1 ucznia w 2003 roku w poszczególnych typach szkół i placówek
17. Baza oświatowa
18. Komputeryzacja szkół i biblioteki szkolne
19. Koszty utrzymania obiektów oświatowych
20. Nadzór pedagogiczny
21. Analiza stanu obecnego
22. Prognozy funkcjonowania oświaty do 2010r.