Wrócił obraz Matki Bożej Dzikowskiej

Po dziesięciu miesiącach znów zabrzmiało w Kościele oo. Dominikanów „O Maryjo witam Cię”. Wczoraj cudowny obraz wrócił do Tarnobrzega po gruntownej konserwacji w jednej z krakowskich pracowni. Cały ten czas wystawiona była jedynie kopia.

Odnowiony wizerunek Świętej Rodziny jest gotów do uroczystych obchodów 100-lecia jego koronacji, które rozpoczną się lada dzień. Korony już są zamocowane. Zdecydowano się nie przykrywać obrazu metalowymi sukienkami. Podobno może to być szkodliwe dla płótna.

W czasie renowacji pojawiło się sporo problemów, obraz był w gorszym stanie niż przypuszczano, trzeba go było również odkleić od deski, do której mało fachowo przyklejono go 100 lat temu. „Pracujące” szpongi spowodowały uszkodzenie płótna, stąd opóźnienie. Jeszcze w czerwcu ojciec przeor Maciej Złonkiewicz zapowiadał, że obraz powinien wrócić przed 15-tym sierpnia.

Dorzucam na koniec jedną ze stu strof wiersza okolicznościowego:

Gdy lud Ci wierny, szukając obrony
Przed Twe oblicze wznosi skargi słowa
Ty daj mu poznać, że nie opuszczony
Panno z Dzikowa…