Uroczystości na cmentarzu wojskowym

„13 września 1939 r.o godzinie 9.00 zginął ostatni obrońca skarpy wiślanej por. Józef Sarna. Tego samego dnia Niemcy wkroczyli do miasta” – podają źródła. Co roku czcimy te wydarzenia podczas uroczystości na cmentarzu wojskowym.

Na obchody organizowane w 65 rocznicę śmierci bohaterskiego porucznika przybyli kombatanci, lokalni historycy, młodzież szkolna, harcerze oraz wszyscy, którzy w swoich sercach czują mimo upływu lat wdzięczność za poświęcenie tych, którzy bronili Tarnobrzega u progu II Wojny Światowej.

Mszę świętą celebrował ks. Michał Józefczyk. Po niej odbył się krótki, treściwy, ale nieźle przygotowany program artystyczny, wykonany przez dzieciaki z Gimnazjum nr 3. Chwilę później delegacje złożyły kwiaty – i było po imprezie.

Zapraszam do obejrzenia krótkiej fotorelacji.


Ks. Michał Józefczyk, podczas homilii


Niestety, widok za plecami zgromadzonych tarnobrzeżan to kolejny „kaprys” architektoniczny


Poczty sztandarowe: Strzelec, Hufiec ZHP, kombatanci, szkoły


Dzieciaki z Gimnazjum nr 3 podczas programu artystycznego


Dzielne harcerki na warcie przy obelisku