Wystawa starodruków Sandomierskiej Biblioteki Seminaryjnej w MBP

W środę 13-go października o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Szerokiej otwarta zostanie wystawa starodruków pochodzących z Biblioteki Seminaryjnej w Sandomierzu.

Do końca listopada na wystawie będzie można zobaczyć wydawnictwa z czasów od XVI do XVIII wieku.

Zbiory Biblioteki Seminaryjnej w Sandomierzu (założonej 1820 roku) tworzyły początkowo księgi przejęte z bibliotek likwidowanych klasztorów – Benedyktynów ze św.Krzyża i Sieciechowa, Cystersów z Sulejowa, Wąchocka i Koprzywnicy i Kamedułów z Rytwian. W roku 1864 kasacie uległo kolejne 11 okolicznych klasztorów, a ich biblioteki również włączono do zbiorów sandomierskiego seminarium. Najcenniejsze księgi pochodziły od Pijarów i Benedyktynów z Radomia.

Obecnie biblioteka obejmuje około 130 tys. woluminów. Najstarsza drukowana książka pochodzi z 1460 roku, jest to „Catholicon”, czyli słownik języka łacińskiego autorstwa Jana de Valois, wydrukowany w Moguncji przez Guttenberga. Biblioteka posiada też cenne rękopisy z tekstem „Bogurodzicy” z XV wieku na czele.

Nie należy się spodziewać w Tarnobrzegu zbiorów najcenniejszych, ale można liczyć na najciekawsze – ilustrowane ręcznie księgi, oprawiane w drewno z okuciami.