Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki – Tarnobrzeg 2005

Tarnobrzeski Dom Kultury – zaprasza na Eliminacje Miejskie Konkursu „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki – Tarnobrzeg 2005”, które rozpoczną się 8 stycznia 2005 r., o godzinie 12.00. Soliści i zespoły wokalne w wieku 7 – 19 lat przygotowują 2 kolędy lub pastorałki.

Karty zgłoszeń prosimy składać do 4 stycznia 2005 roku – Dział ARA – Tarnobrzeskiego Domu Kultury
Zapraszamy

Informację nadesłał TDK. Dzięki! W rozszerzeniu regulamin i program finału.

REGULAMIN
CELE KONKURSU

– Prezentacja bogatej twórczości kolędniczej. Pielęgnowanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek.
– Promocja współczesnej interpretacji kolęd i pastorałek.
– Wymiana doświadczeń, podnoszenie poziomu artystycznego sztuki wykonawczej.

MIEJSCE I CZAS
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
15 stycznia 2005 roku, godz. 11.00
próby: godz. 8.00

UCZESTNICY
Soliści i zespoły wokalne (do oktetu włącznie) występują w 3 kategoriach wiekowych:
7-10 lat, 11-15 lat, 16-19 lat.
Konkurs nie obejmuje solistów i śpiewaków ludowych.

KRYTERIA OCENY
– dobór repertuaru
– muzykalność i warunki głosowe wykonawców
– aranżacja, interpretacja
– ogólny wyraz artystyczny

WARUNKI UCZESTNICTWA
Wykonanie dwóch kolęd lub pastorałek o zróżnicowanym charakterze z dowolnym akompaniamentem lub bez akompania­mentu w przypadku zespołów wokalnych.
Uczestnicy prezentują się w jednej kategorii – soliści lub zespoły wokalne. Soliście może towarzyszyć chórek (do sześciu osób). Członkowie zespołów wokalnych i chórków nie mogą występować w charakterze solisty.
Uczestnicy nie mogą prezentować repertuaru z 2004 roku.
Może być prezentowana własna twórczość.

Zgłoszenia należy kierować do 4 stycznia 2004 r. na adres:
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg

ELIMINACJE WSTĘPNE
Dla uczestników ze szkół tarnobrzeskich zostaną przeprowadzone eliminacje wstępne w dniu: 8 stycznia 2005 roku, godz. 12.00 próby: godz. 8.00
Dla uczestników ze Stalowej Woli eliminacje wstępne przeprowadzi Miejski Dom Kultury do dnia: 6 stycznia 2005 roku. Uczestnicy z powiatu tarnobrzeskiego ( z wyłączeniem miasta Tarnobrzeg) zgłaszają swój udział do Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.
Eliminacje odbędą się 6 stycznia 2005 roku o godzinie 11.00.

PROGRAM FINAŁU
– Przesłuchania konkursowe
– Ogłoszenie werdyktu Jury
– Wręczenie nagród
– Prezentacja laureatów Konkursu