III Rejonowy Przegląd Jasełek…

.. oraz Inscenizacji Bożonarodzeniowych

13 stycznia 2005 roku w sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury o godzinie 9.00 odbędzie sie finał eliminacji rejonowych. Organizatorami przeglądu są Tarnobrzeski Dom Kultury i Rejonowy Duszpasterz Dzieci i Młodzieży.

Przegląd przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży działających w szkolnych, parafialnych i innych grupach teatralnych w tarnobrzeskim rejonie duszpasterskim.

W przeglądzie biorą udział zespoły teatralne działające w szkołach, parafiach i innych placówkach.

Przegląd zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Komisja artystyczna wytypuje dwa zespoły do Przeglądu Diecezjalnego, który odbędzie się 14 stycznia 2005 roku w Katolickim Domu Kultury w Sandomierzu.