Daję słowo…

Harcerze Szczepu 6TDH „Knieja” rozpoczynają akcję, mającą na celu zbadanie, jak tarnobrzeżanie traktują dane przez siebie słowo. Ważnym elementem będzie też próba ustalenia, jak mieszkańcy naszego miasta postrzegają słowo dane przez harcerzy.

Zebrane informacje zamieszczane są na internetowej stronie Kniei: www.knieja.org. Istnieje możliwość wypowiedzenia się na tematy, będące przedmiotem akcji, na forum, do czego serdecznie zapraszamy!

Kampania realizowana jest jako zadanie na Rajd „Arsenał”, w którym Kniejasy uczestniczą od lat, zajmując czołowe miejsca. W tym roku do Warszawy wybierają się dwa zespoły, stąd na stronie głównej możliwość wybrania patrolu Jaworzyna lub Knieja.

Już niedługo w całym mieście rozpocznie się akcja promocyjna, mająca rozreklamować kampanię „Daję słowo”. Planowane są między innymi audycje radiowe zachęcające do dzialenia się swymi poglądami na temat danego słowa.