Świat Moich Doznań

11 marca 2005 roku o godz 16.00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury w małym hallu nastapi otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród i wyróżnień uczestnikom PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ŚWIAT MOICH DOZNAŃ”

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 8-20 lat i oceniony w 2 kategoriach wiekowych: 8-16, 16-20 lat.
Prace konkursowe należało wykonać w technice monotypii – technice która pozwala w ciekawy sposób zapisać spontaniczne pociągnięcia różnymi narzędziami plastycznymi, przekazuje ich ekspresję i umożliwia niepowtarzalne eksperymenty, zmusza do koncentracji w obrębie małej kartki papieru, skupia uwagę na szlachetnym, unikatowym zapisie wyrażonym kreską i plamą ulotną – tym samym bardzo indywidualną…

Te wartości przyświecały idei naszego konkursu i znalazły odzwierciedlenie w nadesłanych pracach.
W dniach 11 marca do 07 kwietnia w małym hallu TDK będzie można oglądać wybrane prace. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z powiatów: mieleckiego, sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Nadesłano 276 prac.

Komisja złożona z profesjonalnych plastyków i pedagogów z Rodzinnego Ośrodka Diagnostycznego przy Sadzie Rejonowym w Tarnobrzegu przyznała nagrody i wyróżnienia. Organizatorzy konkursu pragną najciekawsze prace oprawić i umieścić jako stałą ekspozycję w galerii TDK, co zapoczątkuje kolekcję rozszerzaną w kolejnych edycjach.

Komisarz Konkursu
artysta plastyk Bożena Wójtowicz – Ślęzak