Prof. Jerzy Kłoczowski w MBP

W czwartek 14 kwietnia o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. Jerzym Kłoczowskim, który promował będzie swoją nową książkę „Europa – chrześcijańskie korzenie”.

Spotkanie organizuje tarnobrzeski klasztor oo. Dominikanów oraz MBP. Będzie również okazja do kupna promowanej książki w cenie 40 złotych.

Ze względu na wybitną osobę autora spotkanie i książkę serdecznie polecam (więcej informacji w rozszerzeniu).

Profesor Jerzy Kłoczowski urodził się w 1924 roku w rodzinie ziemiańskiej. Był żołnierzem Armii Krajowej i uczestniczył w Powstaniu Warszawskim.
Wykładowca m.in. College de France, Merton College Oxford University, Paris IV – Sorbonne (1985-1987), Institute for Advanced Study w Princeton, University of Madison-Winsconsin, Kolegium Europejskiego w Natolinie (od 1997).

Od 1991 jest dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej; reprezentant Międzynarodowej Federacji Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, członek Rady Wykonawczej UNESCO, kilkakrotnie przewodniczący polskiej delegacji na Konferencji Generalnej UNESCO, członek-założyciel Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kierownik Katedry Archeologii Polski, kierownik Katedry Historii Kultury Polskiej, od 1957 roku kierownik Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów, przewodniczący Polskiej Komisji Historii Porównawczej Kościołów w Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Wspólnego UNESCO i Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH). Od 2000 roku także koordynator Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina ds. powołania Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego.

Autor i redaktor około 600 publikacji z zakresu historii, m.in. Dominikanie na Śląsku w XIII-XIV wieku [1956], Wspólnoty chrześcijańskie [1964], Kościół w Polsce [autor i redaktor, t.1: 1968, t.2: 1970], Chrześcijaństwo w Polsce [1981], Europa Słowiańska w XIV-XV wieku [1984], Kościół katolicki w świecie i Polsce. Szkice historyczne [1986], Dzieje polskiego chrześcijaństwa [t.1: 1987, t.2: 1991], Od pustelni do wspólnoty [1987], Histoire religieuse de la Pologne [autor i redaktor, 1987], Chrześcijaństwo i historia [1990], Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu [1993], La Pologne dans l’Eglise medievale [1993], Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza [1998], A History of Polish Christianity [2000], Dzieje chrześcijaństwa polskiego [2000], Historia Polski od czasów najdawniejszych do końca XV wieku [2000].

Od 1956 roku członek-założyciel warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej; w latach 1984-1985 członek Rady Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Od 1981 kierował pracami Wszechnicy Regionu Środkowowschodniego „Solidarności”; po 13 grudnia 1981 współpracował z tajnymi strukturami „Solidarności”. W latach 1989-1990 przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny; w latach 1989-1991 sędzia Trybunału Stanu; w latach 1990-1991 senator RP, członek Komisji Spraw Zagranicznych Senatu. Jeden z inicjatorów utworzenia organizacji kombatanckiej Armii Krajowej; w latach 1989-1990 pierwszy prezes Światowego Związku AK w Okręgu Lubelskim; w roku 1991 inicjator i fundator Instytutu Armii Krajowej w Lublinie.

Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, który przyjął z rąk Naczelnego Wodza generała Bora-Komorowskiego.

Doktor honoris causa Uniwersytetu w Grodnie (1993), Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (1998), Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (1998) oraz Uniwersytetu Sorbona w Paryżu (1999). Laureat nagrody im. A. Jurzykowskiego (1988), nagrody specjalnej „Przeglądu Wschodniego”, Nagrody Obojga Narodów Polski i Litwy (1999) nagrody „Clio” na najlepszą książkę historyczną roku 1999 oraz Nagrody „Rzeczpospolitej” imienia Jerzego Giedroycia.

„Europa – chrześcijańskie korzenie” to esej historyczny poświęcony najgłębszym źródłom naszej kultury. Autor analizuje kształtowanie się pojęcia Europy, w świetle najnowszych osiągnięć światowej nauki ukazując rozwój instytucji społecznych oraz wielkie przemiany ideowe i obyczajowe. Koncentruje się na średniowieczu, kiedy formowała się kultura europejska – ściśle związana z religią i wiarą chrześcijańską.
Książkę wydało Wydawnictwo STENTOR w 2004 roku.