Program „Bliżej prawa” – spotkania szkół

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje spotkanie Młodzieżowych Liderów oraz Szkolnych Mężów Zaufania. W trakcie spotkania odbędzie się szkolenie młodzieży z zakresu psychoedukacji oraz z zakresu prawa. Zapraszamy nauczycieli i młodzież z poszczególnych szkół zgodnie z poniższym harmonogramem:
22 kwietnia 2005 r. (piątek) – godz. 10.00
Miejsce spotkania – Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli, ul . Polna 15
Szkoły biorące udział w spotkaniu:
Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli
Zespół Szkół Nr 5 w Stalowej Woli
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grębowie
Zespół Szkół Nr 3 w Tarnobrzegu

źródło: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie