Zakończenie Roku w Szkole Artystycznej Tarnobrzeskiego Domu Kultury

Szkoła Artystyczna Tarnobrzeskiego Domu Kultury kończy trzynasty rok działalności. Jest to jedna z proponowanych przez TDK form edukacyjnych, przeznaczonych dla dzieci klas I-III szkół podstawowych.

Zajęcia w szkole odbywają się w wybranym dniu tygodnia i obejmują cztery przedmioty : muzykę , plastykę, taniec i kulturę żywego słowa. Stanowią one uzupełniający się i ściśle ze sobą zintegrowany blok zajęć. Podczas całorocznej nauki uczestnicy zajęć nie tylko zdobywają wiedzę przedmiotową.

Forma zajęć pozwala na odkrycie indywidualnych zainteresowań i pasji, rozwój twórczej osobowości, kontakt z profesjonalną sztuką.Roczny cykl nauki kończy się prezentacjami klas na scenie TDK i wystawą prac plastycznych w Galerii.

Prezentacje kończące rok szkolny 2004/05 odbęda się 14, 15, 16 czerwca 05r. Naukę w szkole kończy ok. 200 uczniów ( 10 klas).W programie znajdą się piosenki, układy taneczne, wiersze i inscenizacje teatralne. Wystawa prac plastycznych obejmuje tematy i techniki podejmowane na zajęciach plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, collage, frotage i inne).

PROGRAM PREZENTACJI:
14 czerwca 2005r
Sp. Nr 8 Kl. I „o Flisaku i żabkach”
Sp. Nr 11 Kl. I „Sen Dorotki”
Sp. Nr 3 Kl. IC „Strach na wróble”
Sp. Furmany Kl. I „Wesołe igraszki”
15 czerwca 2005r
Sp. Nr 11 Kl. II „Królowa Śniegu”
Sp. Nr 11 Kl. III „O królu Popielu”
Sp. Nr 3 Kl. IIA „Zwierzyniec”
16 czerwca 2005r
Sp. Nr 3 Kl. IB „Podniebne ptaki”
Sp. Nr 6 Kl. III „Shrek i przyjaciele”
Sp. Nr 3 Kl. IIIA „Winnetou – czerwonoskóry gentleman”
Sp. Nr 4 Kl. II C ” Bajki na opak”