Dziecięce Interpretacje

Tarnobrzeski Dom Kultury już po raz trzeci jest organizatorem Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje”, który adresowany jest uczniów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest popularyzacja sztuki interpretacji wiersza oraz kształtowanie wyobraźni i wrażliwości dzieci. Wszyscy uczestnicy Konkursu prezentują dwa dowolnie wybrane wiersze i oceniani są w dwóch odrebnych kategoriach wiekowych: I kategoria / uczniowie klas I – III / i kategoria II
/ uczniowie klas IV – VI /.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: Eliminacje Miejskie, które odbył się w dniach 2 i 3 czerwca i wzięło w nich udział 95 recytatorów ze wszystkich szkół tarnobrzeskich oraz Eliminacje Powiatowe jako finał Konkursu, które zostaną przeprowadzone 12 czerwca o godz.11.00 w sali kameralnej TDK. Weźmie w nich udział 45 uczniów w obu kategorach wiekowych reprezentujących szkoły w Tarnobrzegu, Furmanach, Cyganach i Knapach.