„Dziecięce Interpretacje” Finał

12 czerwca br. w Tarnobrzeskim Domu Kultury zakończyła się trzecia edycja Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje” 2005.

12 czerwca br. zakończyła się trzecia edycja Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje” organizowanego przez Tarnobrzeski Dom Kultury, który adresowany był do uczniów szkół podstawowych powiatu tarnobrzeskiego.

W tegorocznej edycji Konkursu wzięło udział ponad 100 recytatorów, którzy prezentowali dwa dowolnie wybrane wiersze i oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych.

W finale „Dziecięcych Interpretacji” wzięło udział w sumie 43 recytatorów.
W I kategorii wiekowej / klasy I – III / sześć równorzędnych nagród Komisja Artystyczna przyznała: Piotrowi Michalczukowi / Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnobrzegu /-za trafny dobór repertuaru, Barbarze Pasierb /SP Nr 3 w Tarnobrzegu/-za wrażliwość i dojrzałość w przekazie prezentowanych tekstów, Oskarowi Pieniakowi /SP Nr 3 w Tarnobrzegu/-za ogólny wyraz artystyczny, Karolowi Wacławczykowi /SP Nr 3 w Tarnobrzegu/-za siłę i ekspresję w prezentowanych tekstach i Bogusławowi Zajadle /SP Nr 10 w Tarnobrzegu/-za sugestywny przekaz prezentowanych utworów.

W II kategorii wiekowej / uczniowie klas IV – VI / nagrody przyznano: Paulinie Armatys /SP NR 3 w Tarnobrzegu/-za wyrazistą interpretację tekstów, Aleksandrowi Furgałowi /SP Nr 4 w Tarnobrzegu/-za dobór repertuaru i dojrzałość interpretacji, Werownice Karbowniczek /SP Nr 4 w Tarnobrzegu/-za wyrazistą interpretację, Wojciechowi Makowskiemu /SP Nr 4 w Tarnobrzegu/-za siłę przekazu scenicznego, Karolinie Mazur /SP Nr 4 w Tarnobrzegu/-za ogólny wyraz artystyczny, Grzegorzowi Tomczykowi /SP Nr 8 w Tarnobrzegu/-za trafny dobór repertuaru, Karolinie Wójcickiej /Publiczna Szkoła Podstawowa w Knapach/-za kulturę słowa.

Ponad to Komisja Artystyczna przyznała siedem wyróżnień w obu kategoriach wiekowych.