Zapisy do Szkoły Artystycznej

Tarnobrzeski Dom Kultury Ogłasza zapisy do Szkoły Artystycznej
– Zajęcia przeznaczone są dla klas I-III szkół podstawowych
– Program to całość, harmonijnie połączone przedmioty artystyczne. Ma formę bloku składającego się z: muzyki, plastyki, tańca i kultury żywego słowa.
– Odbywają się one raz w tygodniu, w wybranym dniu.
– Instruktorzy pracujący z dziećmi to pracownicy Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Współpracują ze sobą, stosują nowe metody i doskonalą swoje umiejętności.
– Zajęcia mają miejsce w TDK, który dysponuje pracowniami: plastyczną i muzyczną, sceną teatralną, galerią sztuki.
– Realizacja programu związana jest z udziałem uczniów i wychowanków w konkursach (recytatorskich, plastycznych, teatralnych), koncertach i wystawach.

– Zajęcia mają formę cyklu, jednak możliwe jest rozpoczęcie nauki w klasie II lub III szkoły podstawowej.
– szkoła uczy kreatywności , współpracy, nawiązania więzi w grupach. Kładzie nacisk na twórcze i odważne myślenie, pozwala uczniom „otworzyć się ” i zrozumieć świat za pomocą dzwięków, kolorów i słów.
– W szkole panuje miły klimat i przyjazna atmosfera.

KONTAKT:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
Ul.Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg
tel: 822-21-10 wew. 24