Historia pewnego Rolnika

Przy okazji 60-lecia tarnobrzeskiego Rolnika przypomniano pismo, dziś powiedzielibyśmy ulotkę reklamową, zachęcające do wstąpienia w progi nowopowstałej szkoły.

Tekst będący pierwszą informacją o Liceum, pochodzący z 1 lutego 1945r. zamieszczam w całości, w kategorii historycznych tarnobrzegonaliów.

A nadesłał go cubi6. Wiekie dzięki!

PIERWSZA PRASOWA WZMIANKA O NABORZE DO PAŃSTWOWEGO LICEUM ROLNICZEGO ŻEŃSKIEGO I MĘSKIEGO W DZIKOWIE 1 LUTY 1945r

PAŃSTWOWE LICEUM ROLNICZE MĘSKIE I ŻEŃSKIE W DZIKOWIE – przyjmuje kandydatów i kandydatki od 18-tu lat życia wzwyż, którzy ukończyli 4-ry klasy gimnazjalne. Drogą wyjątku przyjmiemy w tym roku za zgodą MINISTERSTWA ROLNICTWA I REFERATU ROLNEGO, kandydatów/ki 7 klasy szkoły powszechnej, jeśli wykaże się, że są istotnie uzdolnieni.

Podania należy wnosić do Dyrekcji dołączając: ostatnie świadectwo szkolne, metrykę urodzenia, świadectwo moralności (od soltysa lub wójta), poparcie ze strony miejscowej lub powiatowej organizacji Stronnictwa Ludowego, Polskiej Partii Robotniczej, oraz własnoręcznie napisany życiorys.

Kandydaci/ki przystąpią do egzaminu wstępnego 15 lutego br, godzina dziesiąta, jako też zostaną poddani badaniu lekarskiemu.
Normalne zajęcia w Liceum rozpoczną się w dniu 20 lutego. Uczniowie mogą uczestniczyć w charakterze tak eksternistów (dochodzących z domu) jak i internistów (zamieszkałych w internacie Licealnym).

Interniści składają do spiżarni kuchni internatowej miesięcznie:
5kg mąki pszennej pytlowej, 1kg grochu lub fasoli, 1 kg tłuszczu, 3kg kaszy, 1kg mięsa – częściowo zamiast ziemniaków można składać w kuchni odpowiednią ilość kapusty w główkach, lub kwaszonej, marchwi lub brukwi jadalnej.

Opłatę w gotówce przyjmować się będzie na pokrycie koniecznych zakupów do kuchni np. octu, soli itd. Kosztów światła elektrycznego, opału i obsługi, przypuszczalnie 100 do 200zł.
Poza tym uczeń/nica oprócz osobistej i pościelowej bielizny, szczotek do ubrania, obuwia i zebów, szklanki winien za pokwitowaniem złożyć (dotyczy również internistów):
a) w kuchni licealnej: 1 talerz głeboki i płytki, 1 deserowy, 1 garnuszek do kawy, łyzeczkę, widelec i nóż
b) w internacie: łóżko, siennik wypchany słomą, 2 krzesła lub 2 stołki, 1 stolik (wymiary około 1m na 1m) do sali wykładowej.

Kto chce mieć rzeczy w szafie zamknięte winien przynieść szafę, ewentualnie na spółke z jednym czy dwoma kolegami. Powyższe przedmioty i meble są przez cały czas pobytu ucznia/nicy w liceum jego prywatną własnością.

Opuszczając uczelnię przedmioty złożone otrzymują z powrotem.
Kancelaria liceum czynna codziennie (z wyłączeniem dni świątecznych) od godz. 8-ej do 14-ej w siedzibie Liceum w zamku dzikowskim.
Dla ćwiczeń praktycznych i demonstracji fachowych ma Liceum gospodarstwo szkolne (ośrodek po rozparcelowanym folwarku Wymysłów – o powierzchni 50,5 ha.)

Powyższe proszę uprzejmie Zacnego Obywatela w imię dobra polskiej wsi podać do wiadomości młodzieży.