Program zajęć TDK

Tarnobrzeski Dom Kultury od lat proponuje bogatą ofertę zajęć kulturalnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy posiadający duże doświadczenie i wiedzę fachową. Uczestnicy organizowanych przez TDK zajęć biorą udział w wystawach, plenerach, spektaklach.

Szczegółowy program zajęć w rozszerzeniu.

Często zajmują czołowe miejsca w organizowanych festiwalach i konkursach. Wielu z nich kontynuuje później naukę na uczelniach o profilach artystyczno-kulturalnych. Tarnobrzeski Dom Kultury z każdym rokiem stara się poszerzać swoją ofertę o nowe rodzaje zajęć. Tak jest i w tym roku.
Z naszych propozycji w ubiegłym roku skorzystało około 1500 dzieci i młodzieży z Tarnobrzega i okolic.

Oferta zajęć:

– Chórek „Łapu-Capu” (dzieci od 7 lat, młodzież)
Zapisy w czwartki: 08, 15, 22.29 września godz. 17.30
Dzieci rozwijają swoje umiejętności wokalne poprzez ćwiczenia emisyjne. Uczą się interpretacji piosenek, zachowania na scenie, pracy z mikrofonem, śpiewu w zespole i solo. Chórek pracuje pod opieką artystyczną muzyka, pedagoga Anny Pintal.

– Pracownia Plastyczna (dzieci od lat 7, młodzież)
poniedziałki, wtorki, środy 14.00-16.00
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów w dziedzinie rysunku i malarstwa. Mają na celu rozwijanie uzdolnień plastycznych i kształtowanie osobowości twórczej młodzieży oraz przygotowanie do egzaminów wstępnych do szkół i uczelni plastycznych. Zajęcia prowadzi plastyk pedagog Bożena Wójtowicz-Ślęzak. Profesjonalnie przygotowana pracownia umożliwia indywidualną pracę z każdym uczestnikiem. Młodzież ma możliwość udziału w wystawach, wernisażach, plenerach, konkursach i innych formach edukacji plastycznej.

– Zespół Fram (dzieci od lat 5 , młodzież)
Zapisy 01-30.09.05 godz. 15.00-21.00
Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. Taniec nowoczesny, rytmika. Uczestnicy zajęć podzieleni są na grupy wiekowe a program zajęć dostosowany jest kategorii wiekowych. Zajęcia prowadzą: Dariusz Chmielowiec, Kornelia Ciołek, Agnieszka Wołosz

– Teatrzyk Dziecięcy (kl. I-IV szkół podstawowych )
I spotkanie 20 .09.05 godz. 17.00
Zajęcia dla dzieci klas I-IV szkół podstawowych. Maja na celu rozwój wyobraźni twórczej i aktywności artystycznej u dzieci. Maja formę zajęć ruchowo językowych. Zajęcia prowadzi Agnieszka Mroczka.

– Młodzieżowy Teatr Amatorski (młodzież od 13 lat)
I spotkanie, zapisy 13.09.05 godz. 16.00-18.00
Teatr działa od 1987r. Zapraszamy młodzież gimnazjalną i szkół Ponadgimnazjalnych. W repertuarze Teatru znalazły się między, innymi: Eugeniusza Szwana „SMOK”, Janusza Głowackiego „KOPCIUCH”, Edwarda Redlińskiego „AWANS”, Mikołaja Wrońskiego „BEZLUDNA WYSPA”. Młodzież pod opieką Sylwestra Łysiaka uczy się pracy z aparatem mowy, interpretacji utworów literackich, przygotowuje nowe spektakle.

– Teatr Małych Form (młodzież od 16 lat)
I spotkanie 15.09.05 godz. 16.00
Młodzież szkół średnich. W programie m.in.: gry i zabawy teatralne, „język emocji”, „język ciała”, kultura żywego słowa, technika prawidłowego oddychania, interpretacja wiersza klasycznego, etiudy teatralne, elementarne zadana aktorskie, sceny dialogowe – improwizacje, sceny dialogowe w oparciu o wybrane teksty dramatyczne wierszem i prozą. Zajęcia prowadzi Andrzej Wilgosz.

– Świetlica Środowiskowa (dzieci 7-12 lat)
czwartki 17-18.30, I spotkanie 15.09.05
Zapraszamy dzieci i młodzież. Podstawową metodą pracy świetlicy są odpowiednio dobrane gry i zabawy, które przyczyniają się do rozwoju indywidualnego i społecznego oraz służą wzajemnemu poznawaniu się i współdziałaniu w grupie. Zajęcia polegają na wspólnym odrabianiu zadań domowych, rozwijaniu zdolności manualnych, wspólnym spędzaniu czasu wolnego w ciekawy sposób. Świetlicą opiekuje się Izabela Chmielowiec.

– Kurs Tańca Dla Młodzieży
poniedziałki, środy 17.15, I spotkanie 12.09.05 godz. 17.15
Naszą ofertę kierujemy nie tylko do osób indywidualnych, ale również do grup zorganizowanych, klas, zakładów pracy. Uzupełnisz i rozwiniesz swoje umiejętności taneczne, mile spędzisz czas, taniec to znakomita recepta na dobre samopoczucie. Wkrótce Półmetek, Sylwester, Studniówka. Zapraszamy również twoich znajomych.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Chmielowiec.

Oferta dla dorosłych:

– Kurs Tańca Dla Dorosłych
wtorki 19.00, czwartek 19.15, I spotkanie 8.09.05 godz. 19.45

– Gimnastyka Dla Pań
poniedziałki 19.00, czwartki 18.30 , I spotkanie 8.09.05 godz.18.30
Chcesz mieć wysportowaną sylwetkę, chcesz aktywnie wykorzystać czas – zapraszamy na gimnastykę do TDK. Zajęcia prowadzi Małgorzata Chmielowiec.

– Kurs Komputerowy (młodzież, nauczyciele, instruktorzy muzyki)
I spotkanie 04.10.05 godz. 16.00
W programie zajęć: obsługa MIDI, audio, edycja dźwięku, rejestracja To propozycja skierowana przede wszystkim do osób interesujących się pracą z dźwiękiem. Zajęcia prowadzi Marian Zych.

– Klub Literacki „Pigmalion” (młodzież)
Zapisy 13.09.05r godz. 16.00-18.00
Spotkania młodzieży piszącej teksty poetyckie i prozę. Zajęcia prowadzi Sylwester Łysiak.

SPOTKANIA Z MUZYKĄ – edukacja muzyczna
Dla dzieci i młodzieży – grupy zorganizowane.

Koncerty edukacyjne realizowane przez Filharmonię Narodową prezentują muzykę polską i innych twórców europejskich, kładą nacisk na przekazywanie słuchaczom wiadomości z zakresu historii muzyki, biografii wybitnych kompozytorów, form muzycznych, budowy i techniki gry na instrumentach
muzycznych. Zapewniamy znakomitą obsadę wykonawczą. Wśród artystów znajdują się znani soliści i kameraliści oraz utalentowani młodzi wykonawcy.

Każdy koncert trwa 45 min., ma inny temat, program i wykonawców. Tematy koncertów są realizowane w różnych wersjach dostosowanych do wieku uczniów. Na każdy miesiąc roku szkolnego przypada jeden koncert. Plakaty i szczegółowe książeczki programowe dostarczymy szkołom we wrześniu, przed pierwszym koncertem.
Koncerty realizuje Filharmonia Narodowa.

SZKOŁA ARTYSTYCZNA
– Zajęcia przeznaczone są dla klas I-III szkół podstawowych.
– Program to całość, harmonijnie połączone przedmioty artystyczne. Ma formę bloku składającego się z: muzyki, plastyki, tańca i kultury żywego słowa.
– Odbywają się one raz w tygodniu, w wybranym dniu.
– Instruktorzy pracujący z dziećmi to pracownicy Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Współpracują ze sobą, stosują nowe metody i doskonalą swoje umiejętności.
– Zajęcia mają miejsce w TDK, który dysponuje pracowniami plastyczną
i muzyczną, sceną teatralną, galerią sztuki..
– Zajęcia mają formę cyklu, jednak możliwe jest rozpoczęcie nauki w klasie II lub III szkoły podstawowej.
– Szkoła uczy kreatywności, współpracy, nawiązania więzi w grupach. Kładzie nacisk na twórcze i odważne myślenie, pozwala uczniom „otworzyć się” i zrozumieć świat za pomocą dźwięków, kolorów i słów.
– W szkole panuje przyjazny klimat i miła atmosfera.
Koordynator zajęć szkoły Elżbieta Miśkiewicz

Szczegółowych Informacji udziela:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego pokój 56
ul. Słowackiego 2
Tarnobrzeg
Tel.: 822-21-10 wew. 24