IPN w i o Tarnobrzegu

15 września o godzinie 17.00 odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury prezentacja wydawnictwa „Powiat tarnobrzeski w latach 1944-1956”.

Spotkanie organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu oraz Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne promować ma książkę pod redakcją dr. Zbigniewa Nawrockiego (IPN Rzeszów) oraz dr. Tadeusza Zycha (Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne).

Na książkę składają się referaty wygłoszone w marcu 2004 r. podczas konferencji pod tym samym tytułem zorganizowanej wspólnie przez: IPN O/Rzeszów, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnobrzegu oraz TTH.

Referaty te dotyczą instalacji władzy komunistycznej w powiecie tarnobrzeskim po 1944 r., funkcjonowania PUBP oraz KP MO w Tarnobrzegu, przebiegu kolektywizacji wsi. Prezentują także działalność antykomunistyczną struktur podziemia narodowego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji młodzieżowych.

Spotkanie i samą książkę polecam wszystkim zainteresowanym historią naszych okolic.