IKS Tarnobrzeg – ZAPRASZA !

Zarząd IKS Tarnobrzeg zaprasza Dziennikarzy z prasy, radia, telewizji, Polityków, Radnych, Biznesmenów do wzięcia czynnego udziału w I INTEGRACYJNYM TURNIEJU w TENISIE STOŁOWYM w kategorii OPEN.

INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY TARNOBRZEG ZAPRASZA NA I INTEGRACYJNY TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM W TARNOBRZEGU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO
(ze Stowarzyszeń, Klubów sportowych, z WTZ, osoby indywidualne) z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego
oraz OSOBY SPRAWNE

I. CEL

1. Propagowanie tenisa stołowego.
2. Integracja sportowców niepełnosprawnych ze sprawnymi.
3. Promowanie Tarnobrzega

II. ORGANIZATOR

Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg,
przy współpracy: OSiR Tarnobrzeg, Urząd Miast Tarnobrzeg

III. TERMIN I MIEJSCEM

Mała Hala Sportowa OSiR Tarnobrzeg, w sobotę 3 grudnia 2005 r od godziny 10.00.

IV. UCZESTNICY

– osoby niepełnosprawne ruchowo (na wózkach, chodzące)
– osoby sprawne (od 15 lat w zwyż)

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

3 niezależne turnieje rozgrywane równolegle.
1. Turniej integracyjny “open” – startują wszyscy chętni, zarówno sprawni jak i niepełnosprawni chodzący i na wózkach.
– w turnieju integracyjnym open, w przypadku spotkania się zawodnika pełnosprawnego z zawodnikiem niepełnosprawnym na wózku, obowiązuje zasada:
„zawodnik pełnosprawny siada na krześle lub wózku”
2. Turniej niepełnosprawnych na wózkach
– Grupa A – tetraplegia, porażenie mózgowe
– Grupa B – paraplegia, amputanci
3. Turniej niepełnosprawnych grających stojąc
– Grupa C – mniej sprawni
– Grupa D – bardziej sprawni

Uwaga:
– zawodnicy niepełnosprawni mogą brać udział w dwóch wybranych przez siebie turniejach, t.j. w turnieju dla osób niepełnosprawnych oraz w turnieju integracyjnym open.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZTS, z uwzględnieniem specyfiki sportu osób niepełnosprawnych.
2. Mecze będą rozgrywane do dwóch lub trzech wygranych setów (w zależności od liczby uczestników)
3. W poszczególnych turniejach odbędą się gry indywidualne.
4. Sposób rozegrania turniejów uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników:
– przy mniejszej ilości osób system grupowy, przy większej – pucharowy lub mieszany,
– przy mniejszej ilości osób możliwość łączenia grup w poszczególnych turniejach
– przy mniejszej ilości osób możliwość łączenia (bez podziału na płeć)
5. O kolejności miejsc w grupach decyduje:
· ilość zwycięstw,
· przy równej ilości zwycięstw dwóch zawodników – wynik bezpośredniego pojedynku,
· przy równej ilości zwycięstw więcej niż dwóch zawodników – stosunek setów, ewentualnie piłek.

VII. NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc 1-3 w poszczególnych turniejach otrzymają Puchary i Nagrody.
2. W przypadku zwycięstwa jednego zawodnika w dwóch turniejach, organizator zastrzega sobie prawo zamiany nagród rzeczowych.

VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Skład komisji sędziowskiej ustala organizator.

IX. ZASADY FINANSOWANIA

1. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator – IKS Tarnobrzeg.
2. Koszty przejazdu na turniej i z powrotem zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.
3. Uczestnikom organizatorzy zapewniają ciepły posiłek

X. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do udziału w turnieju mogą być dokonywane; mail: iks.tbg@interia.pl lub telefonicznie 505 491 600 oraz zapisy na siłowni OSiR-u.
Będą przyjmowane do 30 listopada 2005r
XI. SPRAWY RÓŻNE
1. Podczas zawodów dyżur na sali gier pełnić będzie lekarz .
2. W sprawach nie ujętych w komunikacie organizacyjnym, decydować będzie Komisja Sędziowska lub Komitet Organizacyjny, w zależności od potrzeb.

KOMITET ORGANIZACYJNY TURNIEJU
1. Przewodniczący: Radek Zięba
2. Członek komitetu: Marcin Róg
3. Członek komitetu: Janusz Szypuła
4. Członek komitetu: Jerzy Baran
5. Członek komitetu: Janusz Malarz

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY SPONSOROM I ZAPRASZAMY