Puchar podkarpacia w podnoszeniu ciężarów

Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg zaprasza Międzynarodowy Puchar Podkarpacia w podnoszeniu ciężarów 11 grudnia 2005 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY KIBICÓW Z TARNOBRZEGA I OKOLIC WARTO ZOBACZYĆ ZAWODY, JAKICH NIE BYŁO W NASZYM MIEŚCIE. ZMAGANIA CIĘŻAROWCÓW Z PODKARPACIA I UKRAINY.

I. CEL ZAWODÓW:
– Popularyzacja podnoszenia ciężarów
– Ocena pracy szkoleniowej
– Promowanie Tarnobrzega
II. TERMIN I MIEJSCE:
– Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 11.12. 2005 r. (niedziela) w Dużej Hali OSiR w Tarnobrzegu przy ul. Niepodległości 2.
III. ORGANIZATORZY:
– IKS Tarnobrzeg,
– Zarząd Podkarpackiego ZPC,
– Urząd Miasta Tarnobrzeg,
– OSiR Tarnobrzeg.
IV. PROGRAM ZAWODÓW:
– Narada techniczna godzina 10.00
– Ważenie zawodników od 10.15 – 11.00
– Start pierwszej grupy godzina 11.30
V. UCZESTNICY
– w zawodach biorą udział sportowcy bez ograniczeń wiekowych, którzy posiadają aktualne badania lekarskie.
– są członkami klubów sportowych
– mają ważne ubezpieczenia
VI. PUNKTACJA
– Prowadzona będzie następująca punktacja indywidualna: 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, pkt.
VII. FINANSOWANIE
– Organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów
– Koszty delegacji pokrywają kluby

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia, kradzieży oraz uszkodzenia lub zgubienia sprzętu i rzeczy osobistych.
Prawo interpretacji oraz zmiany powyższego regulaminu posiada Polski Związek Podnoszenia Ciężarów w Rzeszowie.

SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY SPONSOROM