Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju, niesione harcerską sztafetą przez cała Polskę, przybędzie do Tarnobrzega. 20 grudnia br. na placu Bartosza Głowackiego o godzinie 17.00 nastąpi uroczyste przekazanie Światła przez harcerzy z naszego hufca.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do odebrania Światła, nadziei i dobrego ciepła jakie niesie.

W sobotę 17. grudnia 2005 r. o godzinie 11.00 Betlejemskie Światło Pokoju, przywiezione przez skautów słowackich, przekroczyło granice Polski. W harcerskim ośrodku „Głodówka” pod Zakopanym odebrali je harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. W ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po kraju. Przekazywane z rąk do rąk przez harcerki i harcerzy dotrze do wszystkich potrzebujących, do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, urzędów, instytucji, mediów. Podobnie jak w latach ubiegłych, zostanie przekazane Prezydentowi RP, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz do wielu urzędów, instytucji i przyjaciół harcerstwa.

Zgodnie z zasadą skautowej sztafety, Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest przez ZHP skautom z: Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji.

Także w naszym mieście Betlejemskie Światło Pokoju trafi do najbardziej potrzebujących jego ciepła i wszystkiego co symbolizuje: miłości, jedności, miłosierdzia… Światło zaniesiemy do różnych instytucji szpitali, do domu dziecka, domu starców, kościołów oraz do Prezydenta Miasta.

Na co dzień Betlejemskie Światło Pokoju będzie dostępne w siedzibie naszego hufca .

Zapraszamy!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Betlejemskie Światło Pokoju przyjeżdża do Polski po raz piętnasty. Ogień przywieziony jest przez skautów austriackich z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem. W Katedrze Wiedeńskiej odbierają Go skauci z sąsiadujących krajów i przekazują swoim sąsiadom tak, by Płomień otoczył całą Europę. Przesłanie, które towarzyszy w tym roku wędrówce Betlejemskiego Światła, brzmi: Betlejemskie Światło Pokoju „Jeden świat, jedno światło”.

Związek Harcerstwa Polskiego podejmuje akcję Betlejemskiego Światła Pokoju wspólnie z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom organizowanym przez Caritas Polska. ZHP wielokrotnie już występował wspólnie z Caritas w społecznej służbie na rzecz potrzebujących.
Celem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, podobnie jak naszej akcji, jest także „niesienie światła” najmłodszym potrzebującym. Jest to możliwe dzięki środkom zbieranym ze sprzedaży wigilijnych świec Caritas. Właśnie dlatego od dziesięciu lat przekazujemy Betlejemskie Światło Pokoju za pomocą wigilijnych świec Caritas.