Tanie studia podyplomowe w PWSZ!

Według informacji Gazety Wyborczej już od lutego rusza dotowany przez Europejski Fundusz Społeczny, program tanich studiów podyplomowych. Dzięki dofinansowaniu nauka ma kosztować około 800 zł za cały kurs, co w porównaniu ze średnią ceną 4.500 zł jest różnicą znaczącą.

Warunkiem dofinansowania jest skierowanie na studia przez pracodawcę. Małe i średnie przedsiębiorstwa pokryją tylko 20% kosztów, większe – 40%.

Wśród piętnastu uczelni w kraju realizujących program znalazła się również PWSZ z Tanobrzega!

Program pod nazwą „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw” otrzymał w grudniu 41 mln zł dotacji, która pokryje większość kosztów studiów podyplomowych, nawet dla 10000 osób. W programie przewidziano 152 kierunki, w kilku kategoriach tematów: rachunkowość i finanse, zarządzanie, zasoby ludzkie, marketing – komunikacja – media, informatyka, przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim, przemysł – produkcja, handel – usługi – logistyka, prawo – podatki – ubezpieczenia.

Projekt organizatora – stowarzyszenia EdP będzie realizowany do końca 2007 roku. Kursy startują już w lutym i będa prowadzone w miarę zgłaszania się chętnych.

Na stronie internetowej PWSZ narazie nie znalazłem żadnych informacji na temat kierunków i terminów kursów podyplomowych.

Poniżej lista uczelni oferujących tanie studia podyplomowe:
1. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach,
2. Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
3. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie,
4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
5. Politechnika Gdańska,
6. Politechnika Wrocławska,
7. Politechnika Łódzka,
8. Uniwersytet Szczeciński,
9. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
10. Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu,
11. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach,
12. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu,
13. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie,
14. Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie,
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.