„IV Rejonowy Przegląd jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych”

18 stycznia br. rozpoczyna się IV Rejonowy Przegląd Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych organizowany przez Tarnobrzeski Dom Kultury i Rejonowe Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży działających w szkolnych
i parafialnych grupach teatralnych w tarnobrzeskim rejonie duszpasterskim / dekanaty: baranowski, gorzycki, raniżowski i tarnobrzeski /.

Celem Konkursu jest krzewienie wartości religijnych i uniwersalnych wypływających z treści Narodzenia Pańskiego, pielęgnowanie polskiej tradycji Jasełek i rozwój wrażliwości teatralnej. Przegląd prowadzony jest w trzech odrębnych kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

W tegorocznej edycji Przeglądu udział wezmą grupy teatralne z Tarnobrzega, Nowej Dęby, Chmielowa i Durdów. Laureaci Przeglądu Rejonowego, wytypowani przez Komisję Artystyczną, wezmą udział w Przeglądzie Regionalnym w Sandomierzu.
Eliminacje Rejonowe rozpoczną 18 stycznia br. o godz.9.oo w sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury.