Świat Moich Doznań

KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIAT MOICH DOZNAŃ”

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym „ŚWIAT MOICH DOZNAŃ” – Mała forma graficzna – monotypia i inne techniki odbijania.

Szczegóły i regulamin konkursu w rozszerzeniu…

Regulamin konkursu:

Organizator:
Tarnobrzeski Dom Kultury

Cel Konkursu:
Wyrażenie stosunku do świata za pomocą ekspresji działań plastycznych.
Wszystko co trudno wyrazić słowami przedstaw na kartce papieru.

Uczestnicy:
Dzieci, młodzież z powiatów: mieleckiego, sandomierskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego.

Kategorie wiekowe:
I kategoria: 8-16 lat
II kategoria: 17-20 lat

Warunki udziału w Konkursie:
Autor może zgłosić: trzy prace w formacie max A3, opisane na karcie zgłoszenia i starannie zapakowane (płaska tekturowa teczka).

Prace należy nadsyłać na adres:
TARNOBRZESKI DOM KULTURY
39-400 TARNOBRZEG
ul. SŁOWACKIEGO 2
z dopiskiem: Konkurs „Świat moich doznań”

Termin nadsyłania prac – 27 lutego 2006 r.

Komisja oceni nadesłane prace.
Otwarcie wystawy pokonkursowej, wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 10 marca 2006 r., godz. 1600.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania nadesłanymi pracami wg własnego uznania.

Uwagi techniczne:
– farbę drukarską rozcieramy z kilkoma kroplami terpentyny,
– kładziemy ją na szklaną płytę,
– rozprowadzamy (gumowym wałkiem lub gąbką) równomiernie po całej powierzchni płyty,
– papier kładziemy na płycie i rysujemy na nim (ołówkiem, palcem, patykiem itp.)

Technika monotypii pozwala w efektowny sposób zapisać kreski, plamy – umożliwia ciekawe eksperymenty.

Zachęcamy instruktorów do pracy z dziećmi i młodzieżą w tej technice.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela artysta plastyk Bożena Wójtowicz-Ślęzak – komisarz konkursu, TDK – Dział ARA, tel. 015-822-21-10, wew. 24.