„Gwiazdkowy Prezent” w Sandomierzu

Już po raz szósty Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży w Sandomierzu i Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej zaprasza wszystkich na widowisko z cyklu „Gwiazdkowy Prezent”. Tegoroczny spektakl nosi tytuł „U Bram Niebios” i jak co roku dedykowany jest dzieciom z domów dziecka i osobom specjalnej troski. Będą oni specjalnymi gośćmi niedzielnego przedstawienia.

——————–
W widowisku zaprezentują się, jak zwykle młodzi artyści, którzy na co dzień uczestniczą w zajęciach tanecznych, wokalnych czy teatralnych prowadzonych w CEKDiM. Scenariuszem, reżyserią, choreografią i przygotowaniem poszczególnych grup zajęli się instruktorzy z CEKDiM m.in. Dzidka Harańczyk, Anita Rożek-Majewska, Marek Sochacki i Marek Harańczyk. Dochód z tegorocznej imprezy przeznaczony zostanie na pomoc ofiarom katastrofy budowlanej w Katowicach. Patronat nad przedsięwzięciem objęli Burmistrz Sandomierza – Jerzy Borowski, Rada Miasta Sandomierza oraz władze Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Tegoroczne widowisko „U Bram Niebios” będzie można obejrzeć 25, 26 i 27 lutego w Hali MOSiR przy ul. Patkowskiego. Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 17.30. Szczegóły na plakatach i stronie www.flik.pl