Porządek musi być!

Jeśli ktoś miał wątpliwości co i jak robić ze śmieciami, nieczystościami, jakie są obowiązki właścicieli zwierząt domowych i gospodarczych, właścicieli nieruchomości latem i zimą itd. – powinien koniecznie ściągnąć uchwalony przez Rady Miasta „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Tarnobrzeg”.

———————————-
Niektóre zapisy uchwały mogą nieprzyjemnie zaskakiwać, niektóre na pewno porządkują i wyjaśniają sytuację mieszkańców. Przykładowo wśród obowiązków właścicieli psów zapisano oprócz szczepień i płacenia podatku:

– zwolnienie zwierząt domowych ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;
– natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe i gospodarskie, w obiektach i terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.

Co innego jednak zapis, a co innego codzienność…

Według uchwały nie można hodować na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierząt gospodarskich. To przykra wiadomość dla tych, którzy chcieli w bloku trzymać kurę czy królika.

Przepisy nie zachęcają do ekonomiczno-ekologicznej troski o powstające w gospodarstwie odpady. Niezależnie od tego jak się staramy, choćbyśmy używali wyłącznie opakowań zwrotnych, odpady do recyclingu oddawali na skup, a resztki organiczne kompostowali, to władza wie lepiej za ile śmieci lub ścieków musimy zapłacić. Każdy mieszkaniec generuje więc ustawowo 3000 litrów ścieków /miesiąc oraz 148 kg śmieci rocznie jeśli mieszka na osiedlu rolniczym, podczas gdy mieszkaniec miasta wytwarza aż 310 kg śmieci rocznie.

Określono również odgórnie, że przedszkolak, uczeń czy student wytwarza 3 l śmieci na 1 tydzień w mieście i na 2 tygodnie na osiedlu wiejskim. Dlaczego uczeń na osiedlu miejskim wytwarza dwukrotnie więcej śmieci niż na terenie wiejskim nie wyjaśniono.

Rozliczenie z opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne odbywać się będzie na podstawie wskazań licznika zużycia wody. Według zapisów uchwały nie ma mowy o myciu samochodu nawet na własnej nieruchomości, jeśli powstające ścieki nie są odprowadzane do kanalizacji. Zakazano też umieszczania jakichkolwiek informacji – afiszy, reklam, nekrologów ogłoszeń na pniach drzew (zobaczymy przed wyborami…).

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy m.in. odśnieżanie i usuwanie lodu z chodników przyległych do posesji, usuwanie sopli, sprzątanie błota i piachu, zmywanie graffiti czy usuwanie ogłoszeń ze ścian, coroczna deratyzacja w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta (oczywiście na własny koszt), właściwe oznaczenie nieruchomości, niedopuszczenie do zakrzaczenia, koszenie rowów i nasypów itd. Aż się odechciewa kupić działkę…

Pełną treść Regulaminu można pobrać na oficjalnej stronie miasta jako doc lub jako pdf