Majówka w Sandomierskim Muzeum

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (Zamek, Ratusz) w dniach od 29 kwietnia (sobota) do 7 maja (niedziela) br. będzie czynne dla zwiedzających w godz. od 10.00 do 18.00. Kto jeszcze w SandomierskimMuzeum nie był – może wiosna to dobry czas żeby się wybrać? Informację o godzinach otwarcia, wystawach stałych i czasowych oraz dokładny opis jednej z wystaw można znaleźć w rozszerzeniu…


————————–
Od 9 (wtorek) do 31 maja (środa) br.
Zamek czynny dla zwiedzających:
wtorek – piątek od godz. 10.00 do 17.00
sobota i niedziela od godz. 10.00 do 18.00
w poniedziałek Zamek nieczynny

Od 8 (poniedziałek) do 31 maja (środa) br. Ratusz czynny dla zwiedzających:
środa – piątek od godz. 10.00 do 17.00
sobota i niedziela od godz. 10.00 do 18.00
we wtorki Ratusz nieczynny

Wśród propozycji Muzeum znajduje się aktualnie wystawa pod tytułem
„Pejzaże i widoki architektoniczne w malarstwie europejskim XVII-XIX stulecia ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

SCENARIUSZ: Barbara Adamska (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie)
KOMISARZ WYSTAWY: Bożena Ewa Wódz (Muzeum Okręgowe w Sandomierzu)
ARANŻACJA WYSTAWY: Bogumiła Gancarz
MIEJSCE EKSPOZYCJI: Zamek, sala wystaw czasowych
TERMIN: kwiecień-sierpień

Od 29 kwietnia w sandomierskim Zamku można oglądać nową wystawę prezentującą dzieła zachodnioeuropejskich mistrzów nowożytnego malarstwa pejzażowego.
Zgromadzone na wystawie obiekty pochodzą z kolekcji Galerii Dąmbskich, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Autorem scenariusza wystawy jest jego kustosz Barbara Adamska, a kuratorem Bożena Ewa Wódź-Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

Ekspozycję tworzy kilkadziesiąt obrazów olejnych, malowanych na płótnie, płytach drewnianych, miedzianych i cynkowych. Są to prace twórców reprezentujących czołowe środowiska artystyczne XVII-XIX-wiecznej Europy, m.in. szkoły: flamandzką i holenderską: Jacques d’Arthois, Pieter van Laer, Jan Asselyn, Jan van Gool; austriacką: Chrystian Hilfgot i Johann Chrystian Brandowie, Johann Georg de Hamilton, Joseph Maksymilian Schinnagl i niemiecką: Christoph Ludwig Agricola, Johann Georg Pforr.

Prezentowana kolekcja malarstwa „z naturą w tle” stworzona na przestrzeni trzech wieków, pokazuje szeroką paletę „barw”, stylów i tendencji, oraz osiągnięć warsztatowych artystów. Pejzaż jako główny temat przedstawienia, poddany subiektywnej interpretacji ujawnia swoje różnorodne, często skrajne oblicza: jest sielankowy i dramatyczny, codzienny i teatralny, tworzy przestrzeń w którą wplecione są losy wędrowców, rybaków, robotników, dworzan i pasterzy. Pozostaje w związku z nowożytnym pojmowaniem natury, filozofią przyrody, poglądami estetycznymi, jak również nową teorią sztuki.
Monika Lipko

Wystawy stałe:
„Historia wzgórza zamkowego w ikonografii”, „Ziemia Sandomierska w pradziejach i średniowieczu”, „Krzemień pasiasty w biżuterii i obiektach sztuki”
„Dawna kuchnia królewska – zbiory artystyczne. Rzemiosło – malarstwo (XVII – XX w.),
„Sandomierz w malarstwie XX w.”, „Współczesne szkło artystyczne w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, „Ciemne ścieżki” – wystawa poświęcona Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, „Dawna wieś sandomierska” – wystawa etnograficzna. Prezentacja rekonstrukcji narzędzi tortur (w piwnicy zamkowej pod basztą południową zwaną „Kurzą nogą”).

Wystawy czasowe:
Wystawa malarstwa Marcina Samlickiego (1878 1945) „PRZYSTANEK LE VIGAN”. Wystawa potrwa do czerwca br.,
Pejzaże i widoki architektoniczne. Malarstwo z Galerii Dąmbskich cz.II.
Wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie; potrwa do września br.

RATUSZ, ul. Rynek 1
Wystawa stała: „Z historii i kultury artystycznej Sandomierza”.
Wystawa czasowa: „Stary Sandomierz” cz.II-malarskie portrety miasta (XIX-XX w.).
Wystawa potrwa do końca lipca br.