Zakończenie roku w Szkole Artystycznej

Szkoła Artystyczna Tarnobrzeskiego Domu Kultury kończy kolejny rok działalności. W roku szkolnym 2005/06 w zajęciach brało udział 10 klas I-III z tarnobrzeskich szkół podstawowych (SP nr 3,4,6,i 7, łącznie ok. 200 dzieci).
Zajęcia w szkole to całość, harmonijnie połączone przedmioty artystyczne: muzyka, plastyka, taniec i kultura żywego słowa…


——————
Odbywają się raz w tygodniu, w wybranym dniu. Instruktorzy pracujący z dziećmi to pracownicy Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Współpracują ze sobą, stosują nowe metody nauczania i doskonalą swoje umiejętności.

Zajęcia mają formę cyklu, jednak możliwe jest rozpoczęcie nauki w klasie II lub III szkoły podstawowej.

Szkoła uczy kreatywności, współpracy, nawiązania więzi w grupach. Kładzie nacisk na twórcze i odważne myślenie, pozwala uczniom „otworzyć się” i zrozumieć świat za pomocą dźwięków, kolorów i słów. W szkole panuje przyjazny klimat i miła atmosfera.

Rok szkolny kończymy prezentacjami na scenie. Dzieci wykazują się umiejętnościami, wiedzą i sprawnością wykształconą w rocznym cyklu pracy. W programie znajdują się scenki teatralne, etiudy taneczne i piosenki. W Galerii TDK można obejrzeć ekspozycje prac plastycznych powstałych pod okiem instruktora w pracowni plastycznej.

Program prezentacji:

25.05.2006r godz. 17.00 s. widowiskowa

SP Nr 7 kl. I „Żegnaj szkoło na wesoło”
SP Nr 7 kl. II” W krainie wierszy…”
SP Nr 3 kl. II B” Jaś i Małgosia”

02.06.2006r godz. 18.00 s. widowiskowa

SP Nr 4 kl. II A „Spotkanie bajek”
SP Nr 6 kl. I” Bajki samograjki”
SP Nr 3 kl. II C „Teatrzyk folklorem malowany”
SP Nr 3 kl. III A „Dzieje człowieka”

06.06.2006r godz. 17.00 s. widowiskowa

SP Nr 3 kl. I C „Sto dwadzieścia i więcej przygód Koziołka Matołka”
SP Nr 4 kl. III C „Bajka z morałem”
SP Nr 4 kl. I A „Dobry sen Doroty”