Wyniki matur w Tarnobrzegu

Klikając TUTAJ możecie pobrać tabelkę ze zbiorczymi wynikami matur w tarnobrzeskich szkołach średnich. Generalnie maturę w Tarnobrzeg zdało 85,9% zdających, przy średniej dla woj. podkaprackiego 79,2% i 79% średniej dla całego kraju. Podobnie jak w całym kraju procent osób które zdały matury jest niższy niż w roku ubiegłym (w Tarnobrzegu w 2005 r. maturę zdało 88,8% zdających) – jednak różnica jest mniejsza niż w skali województwa i kraju (w 2005 r. woj. podkarpackie 86,7%, Polska – 86,5%). Informację nadesłał UM. Dzięki!