Ratujmy Tarnobrzeg

Tarnobrzeskie organizacje lewicowe podpisały porozumienie o wspólnym starcie w jesiennych wyborach samorządowych…


——————
Szefowie trzech ugrupowań lewicowych działających w naszym mieście tj. Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracji Polskiej oraz Unii Pracy wspólnie z przedstawicielami organizacji kobiecych i młodzieżowych, jak też Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Związkiem Zawodowym Górników w Polsce podpisało porozumienie powołujące do życia Komitet Wyborczy Wyborców „Ratujmy Tarnobrzeg”.

KWW „Ratujmy Tarnobrzeg” dysponujący w Radzie Miasta swoim klubem radnych zamierza wystawić w nadchodzących wyborach 42 kandydatów walczących o mandaty tarnobrzeskiego samorządu. Oficjalnie wiadomo również, że Norbert Mastalerz ubiegał się będzie u stanowisko prezydenta miasta.

Jeszcze w sierpniu zostanie ustalony skład sztabu wyborczego i jego szef odpowiedzialny za przebieg kampanii wyborczej. Siedzibą sztabu będzie biuro SLD przy ul. Moniuszki 20.

Jedną z pierwszych inicjatyw obywatelskich kandydata na prezydenta będzie rozpoczynająca się akcja „Uczciwe Miasto”. Jej głównym zadaniem jest nawiązanie wspólnego dialogu z mieszkańcami Tarnobrzega. Na portalu www.ratujmytarnobrzeg.pl (który ruszy jeszcze w tym miesiącu) każdy tarnobrzeżanin będzie mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi stylu sprawowania władzy przez obecnie rządzących, czy upublicznić kolejne nieprawidłowości w funkcjoniowaniu struktur miasta.

Novum będzie zgłaszanie przez mieszkańców Tarnobrzega propozycji programowych (oczekiwań), które uwzględnione zostaną przy okazji tworzenia programu – alternatywy dla obecnie sprawujących władzę.