Warsztaty w TDK

Już za kilka dni Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat na trzydniowe Warsztaty Wokalne. W programie: emisja głosu, interpretacja tekstu , kultura słowa, ruch sceniczny.
Dzieci w wieku szkoły podstawowej TDK zaprasza również do Pracowni Plastycznej. Więcej informacji w rozszerzeniu…

————————
Warsztaty Wokalne
● termin : 30, 31 sierpnia – 01 września 2006r.
● Zapraszamy zainteresowane osoby 30 sierpnia o godz. 11.00 do pracowni plastycznej / pokój nr 51/
● warsztaty prowadzi Anna Pintal – instruktor muzyki TDK
● warsztaty są bezpłatne

Pracownia Plastyczna
● zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych:
I grupa – kl. I- III
II grupa – kl. IV-VI
● dysponujemy pracownią plastyczną, prace powstają również
w plenerze
● pracujemy posługując się różnymi technikami: malujemy, rysujemy, wyklejamy, poznajemy warsztat prawdziwego artysty
● bierzemy udział w konkursach
● dokumentujemy działania , eksponujemy powstałe prace na wystawach

zajęcia prowadzi Elżbieta Miśkiewicz

I Spotkania:
19.09.2006r (wtorek) godz. 16.30- 17.30
20.09.2006r (środa) godz. 17.00-18.00

Szczegółowe informacje:
TDK Ul Słowackiego 2
Tarnobrzeg
tel.: 0-15 822-15-41 wew. 24
poniedziałek- czwartek godz. 8.00- 18.00
piątek godz. 8.00- 16.00