Bezpieczna droga do szkoły

W poniedziałek rozpoczął się kolejny rok szkolny. Jak co roku władze miasta wspólnie z Policją i Strażą Miejską prowadzą działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. W pierwszych tygodniach roku szkolnego zwiększy się częstotliwość patrolowania przez strażników i policjantów okolic placówek oświatowych. Ponadto Policja i Straż Miejska wystawią w samym tylko wrześniu kilkanaście wspólnych patroli – głównie w rejonach szkół i miejscach uczęszczanych przez dzieci i młodzież…

—————–
W ramach przygotowania do akcji „Bezpieczna droga do szkoły” w ubiegłym tygodniu urzędnicy miejscy wspólnie ze funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji sprawdzili wszystkie tarnobrzeskie szkoły, głównie pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w rejonie szkół.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży to nie tylko działania prewencyjne ale także edukacyjne. W tym roku kontynuowana będzie akcja pogadanek nt. bezpieczeństwa prowadzonych przez policjantów i strażników miejskich w szkołach.

Miasto, policja i straż miejska w tym roku idą jednak dalej – funkcjonariusze dotrą do każdego pierwszoklasisty w każdej tarnobrzeskiej podstawówce. Wszyscy otrzymają plan lekcji z wierszykiem na odwrocie, w sposób przyjazny dla dziecka prezentującym podstawowe zasady bezpieczeństwa wraz z przywieszką odblaskową – tego typu „odblaski” zdecydowanie poprawiają widoczność poruszającego się dziecka dla kierowców. Takie zestawy otrzyma w Tarnobrzegu około 500 pierwszoklasistów. Tego typu akacja prowadzona będzie także w czterech gminach powiatu tarnobrzeskiego.

Ponadto w ramach „nauki przez zabawę” pogadanki z policjantami i strażnikami miejskimi będą wzbogacone o quizy i zabawy nt. bezpieczeństwa a w TDK jak co roku odbędzie się przedstawienie dla klas pierwszych w przyjazny i zabawny sposób uczące zasad bezpiecznego poruszania się.

Informację nadesłał UM Tanobrzeg
Zdjęcia – Marcin