Edukacja Muzyczna w TDK

Tarnobrzeski Dom Kultury wraz z Filharmonią Narodową w Warszawie zapraszają na „Spotkania Z Muzyką”.

Szczegóły w rozszerzeniu…

——————–
EDUKACJA MUZYCZNA „SPOTKANIA Z MUZYKĄ”

Tarnobrzeski Dom Kultury wraz z Filharmonią Narodową w Warszawie zapraszają na „Spotkania Z Muzyką”.
Zapraszamy na III część cyklu organizowaną w roku szkolnym 2006/07.
Spotkania skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum
i ponadgimnazjalnych.
W roku szkolnym 2005/06 wzięło w niej udział ok. 300 uczniów z tarnobrzeskich szkół podstawowych .

Artyści w interesujący sposób prezentują muzykę polską i europejską. Każdy z koncertów ma inny temat, program i wykonawców. Szczególny nacisk położony jest na przekazanie uczniom wiadomości z historii muzyki , biografii twórców, budowy i techniki gry na instrumentach muzycznych (skrzypce, okaryna, trąbka, baryton, fortepian). Tematy realizowane są podczas cyklicznych koncertów, odbywających się raz w miesiącu. Są to m.in. Muzyka Francuska, Musicale i Muzyka Filmowa, Estrada Młodych, Mistrzowie Sceny Operowej, Polskie Tańce Narodowe, Ludwig Van Beethoven, Bedøich Smetana – Sprzedana Narzeczona, Inspiracje w Muzyce, Zespół Muzyki Ludowej, Technika, Tempo, Precyzja.

Proponowane tematy wzbogacają i uzupełniają edukacje szkolną. W propozycjach na nowy sezon artystyczny rozszerzone zostanie instrumentarium, o wiolonczelę, fagot , basetlę, lirę korbową i harmonię pedałową. W jednym z zaproponowanych tematów- „Polskie Tańce Narodowe” tradycje taneczne zaprezentowane zostaną przez tancerzy Baletu Dworskiego Ardente Sole – jedynego w Polsce zespołu specjalizującego się w rekonstrukcji tańca historycznego. Zapraszamy klasy szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych na muzyczną wędrówkę od czasów baroku do muzyki rozrywkowej minionego stulecia.

Prosimy o kontakt:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
ul. Słowackiego 2
Tarnobrzeg
Tel.: 822-21-10 wew. 24